Bewust

Ken jij de Omgevingswet?

Kennis en kunde, dit hebben onze collega’s in huis. We leren graag van elkaar en zijn van mening dat wij elkaar kunnen versterken. In deze en komende blogs delen onze collega’s hun expertise Γ©n ervaringen met betrekking tot het werkveld graag met jou.

KEN Sigrid

Sigrid is een paar jaar geleden bij Kenonz begonnen als Projectleider Omgevingswet. Hierna heeft zij meerdere projecten opgepakt met betrekking tot de Omgevingswet, VTH en WKB.

Als specialist met betrekking tot de Omgevingswet heeft zij de meest gestelde vragen over de Omgevingswet beantwoord. Benieuwd? Lees dan snel verder!

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is de grootste stelselherziening binnen het ruimtelijk domein. De Omgevingswet is één wet die 26 bestaande wetten integreert die betrekking hebben op de fysieke omgeving. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. 

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over milieu, natuur, ruimtelijke ordening, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. 

De Omgevingswet bundelt de wetten voor de leefomgeving
Van Naar 
 26 wetten 1 wet
 60 Algemene Maatregelen van Bestuur 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
 75 ministeriΓ«le regelingen 1 Omgevingsregeling

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Waarom een nieuwe omgevingswet?

Het doel van de nieuwe Omgevingswet is een balans tussen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. De vier doelstellingen van de Omgevingswet zijn:

 1. Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
 2. Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving;
 3. Vergroten van inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
 4. Versnellen van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

De Omgevingswet bestaat uit 6 kerninstrumenten:

 1. Omgevingsvisie;
 2. Programma’s;
 3. Decentrale regels;
 4. Algemene rijksregels;
 5. Omgevingsvergunning;
 6. Projectbesluit.

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor de gemeente voor de lange termijn, zo’n 20-30 jaar. Het is een strategisch stuk waarin ambities, beleidskeuzes en doelstellingen beschreven staan, gericht op de hele fysieke leefomgeving.

De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen.

Een omgevingsvisie bevat voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden in de fysieke leefomgeving:

Waarom stellen gemeenten een omgevingsvisie op?

Voor gemeenten, provincies en het rijk wordt een omgevingsvisie voor het grondgebied verplicht met de inwerking van de Omgevingswet.

In artikel 3.1 van de Omgevingswet is opgenomen, dat:

 1. De gemeenteraad een gemeentelijke omgevingsvisie vaststelt;
 2. Provinciale staten een provinciale omgevingsvisie vaststellen;
 3. en de minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de ministers die het aangaat, een nationale omgevingsvisie vaststelt.

Op dit moment moeten de gemeenten uiterlijk in 2024 haar Omgevingsvisie vast hebben gesteld.

Kan ik meedenken en meepraten over de omgevingsvisie?

Ja, dat kan. Dit in de vorm van:

Ben jij benieuwd naar de winst van de Omgevingswet voor de burger? Bekijk dan onderstaand filmpje.

Wellicht ook interessant

ALLES BEKIJKEN
ALLES BEKIJKEN
chevron-down
Chat openen
πŸ’¬ Hulp nodig?
Hallo πŸ‘‹ Kunnen we je helpen?