Dag van de Duurzaamheid 2019

10-10-2019 - - Blog, Nieuws

Anne Geluk (Adviseur Duurzaamheid)

Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid. Dit is niet alleen een dag om iets te verduurzamen, want dat moet elke dag. Nee, na vandaag moet men vooral weer iets bewuster zijn van het belang dat we hard aan de slag moeten voor een gezondere en schonere aarde.

 

Verandering 

Gelukkig is er veel aandacht voor klimaatverandering de laatste tijd. Je hoeft de TV maar aan te zetten en de kans is groot dat je ziet hoe Greta Thunberg politici oproept in actie te komen, het weerbericht wordt gekoppeld aan opwarming van de aarde of dat je jeugd ziet spijbelen voor het klimaat. En het blijft niet alleen bij woorden. Overheden op elk niveau zijn bezig met planvorming en soms ook al met uitvoering. Het aantal elektrische auto’s in Nederland is het afgelopen jaar verdubbeld en ook het percentage duurzaam opgewekte energie loopt elk jaar flink op.

 

 

 

Moeten we dus gewoon koers houden en komt het dan goed? Niet helemaal, want veel van de activiteiten die ons en de aarde in deze positie hebben gebracht, zijn nog onverminderd aan de gang. Investeringen van grote banken zoals de ING worden nog steeds voor een groot deel gebruikt voor olie- en (schalie)gaswinning, wapenhandel, productie van plastics en ontbossing voor landbouw. Bij bijna driekwart van de aanbestedingen in de bouw speelt duurzaamheid geen rol. De Nederlandse overheid geeft meer dan twee keer zoveel subsidie voor fossiele brandstoffen dan voor hernieuwbare energiebronnen. En Nederlanders zijn nog geen kilo minder vlees gaan eten.

Dat klinkt wel wat verontrustend, maar wat kan jij eraan doen? We begeven ons tenslotte niet allemaal in de invloedrijke positie van Mark Rutte, Marjan Minnesma (directeur Urgenda) of Ben van Beurden (CEO Shell). Veel mensen hebben het gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op klimaatverandering en vinden het toch nog een wat abstract probleem dat ver van ze af staat. Bewustwording, zoals tijdens de Dag van de Duurzaamheid, is daarom ook van groot belang. Zoals schrijver James Baldwin schreef:

 

“Not everything that is faced can be changed.

But nothing can be changed until it is faced.”

 

Misschien fiets jij al naar je werk, heb je zonnepanelen op je dak en eet je maar één keer in de week vlees. Goed bezig, ga zo door! Maar wat doen je vrienden, je familie of je partner? Er is geen grotere beïnvloeder van gedrag dan de eigen sociale kring. Durf je daarom uit te spreken in je eigen omgeving. Niet als een activist, maar gewoon als vriend, partner of familielid. Krijg je een betaalverzoekje via de ING? Tip iemand om eens te kijken naar de Eerlijke Bankwijzer. Geef je een etentje? Trek dan je beste vegetarische gerechten uit de kast. Overweeg je te investeren in zonnepanelen, een warmtepomp of een groen dak? Vraag ook even of je buren geïnteresseerd zijn, dan wordt het meestal nog goedkoper ook. Het zijn voor de ‘gewone burger’ de ogenschijnlijk kleine aanpassingen die ons helpen een leefbare wereld door te kunnen geven aan nieuwe generaties.

 

De wetenschap is het erover eens: wij zijn de laatste generatie die klimaatverandering kan tegengaan, of beter gezegd, moet beperken. Volgens de Verenigde Naties moet de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2050 al tot nul zijn gebracht. Daarmee moet de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius worden gelimiteerd en daarmee de grootste gevolgen van klimaatverandering worden voorkomen of beperkt.  De vraag is niet wat de beste oplossing is en wie het meest verantwoordelijk is: alle oplossingen zijn nodig en we zijn allemaal verantwoordelijk.

 

Over mij

Niet alleen in mijn persoonlijk leven, maar ook in mijn werk mag ik me bezighouden met duurzame ontwikkeling. Ik doet dit via Kenonz als adviseur duurzaamheid bij de gemeente Midden-Groningen en als projectsecretaris van de Regionale Energiestrategie Groningen. Het afgelopen halfjaar heb ik onder andere gewerkt aan de nieuwe duurzaamheidsvisie van Midden-Groningen en een plan van aanpak duurzame bedrijfsvoering. Deze week start ik als projectsecretaris voor de Regionale Energiestrategie (RES) Groningen. In 30 regio’s in Nederland werken gemeenten, provincies en waterschappen samen aan de uitwerking van het klimaatakkoord. De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.


Geplaatst op: 10-10-2019