Payrolling

Payrolling is bij Kenonz meer dan het overnemen van de personeelsadministratie. Bij een payrollconstructie wordt Kenonz de juridische werkgever van de medewerkers die bij u aan het werk zijn. U wordt daarmee opdrachtgever en Kenonz werkgever. Alle plichten en risico’s van het werkgeverschap komen onder de hoede van Kenonz en u maakt gebruik van de flexibiliteit die dat oplevert.

Als payroll bureau is Kenonz juridisch werkgever. Dat betekent dat een werknemer feitelijk bij ons in dienst is. Kenonz zorgt voor alle zaken rondom loonadministratie, werknemersverzekeringen, pensioenen en de contacten met UWV en belastingdienst. U ontvangt enkel een factuur voor de gewerkte uren.

Het grote verschil tussen detacheren en payrolling is gelegen in het wervingsproces. Bij detachering zijn de medewerkers door Kenonz geworven en worden ze door ons bemiddeld. Bij payrolling doet u zelf de werving en draagt u de medewerkers die u aan wilt nemen, bij Kenonz aan. Daardoor is het tarief lager dan bij detachering maar de flexibiliteit blijft hetzelfde.