Payrolling

Payrolling is Kenonz meer dan het overnemen van de personeelsadministratie. Bij een payrollconstructie is Kenonz de juridische werkgever, met alle bijbehorende plichten en risico’s. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het werven van haar medewerkers. 

Het werkgeverschap kent veel administratieve en juridische aspecten. Zaken die bij menig ondernemer niet bovenaan het lijstje populaire bezigheden staan. En toch zijn het belangrijke onderdelen. Heb je personeel in dienst dan moet het juridisch werkgeverschap gewoon goed voor elkaar zijn. Daar heeft een medewerker recht op. Kenonz neemt deze taken en risico’s graag van u over.

Als payroller is Kenonz juridisch werkgever. Dat betekent dat een werknemer feitelijk bij ons in dienst is. Kenonz zorgt dan voor alle zaken rond loonadministratie, werknemersverzekeringen, begeleiding bij ziekte, pensioenen en de contacten met UWV en belastingdienst. Voor u is dat een zorg minder.

Payrolling via Kenonz, waarom?

Kenonz heeft oog voor mensen. Dat is ons vak. Onze relatief kleine organisatie garandeert korte lijnen en sterke persoonlijke relaties met de mensen met wie wij werken. Dat vertaalt zich in een dienstenpakket op maat, afgestemd op uw wensen en passend bij de branche waarin u werkt.