Kennisdag ‘2020: nieuwe overheid, nieuwe ambtenaar’

03-04-2018 - - Medewerkers vertellen

Als recruiter bij Kenonz ben ik dagelijks hard op zoek naar nieuwe talenten. Geen dag is hetzelfde. De ene dag voer je meerdere sollicitatie-/kennismakingsgesprekken, dan ben je op zoek naar kandidaten op LinkedIn of bezig met het schrijven van vacatureteksten. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn wat er in je vakgebied speelt, dit kan bijvoorbeeld door het bijwonen van congressen.
Op donderdag 28 maart jl. ben ik naar de kennisdag ‘2020: nieuwe overheid, nieuwe ambtenaar’ geweest in LeerHotel Het Klooster. Een dag met inspirerende sprekers en workshops. In deze blog neem ik jullie (in het kort) mee wat er tijdens deze dag aanbod is gekomen.

Thema ‘2020: Nieuwe overheid, nieuwe ambtenaar’

De overheid verandert. De nieuwe wetgeving versterkt het initiatief van burgers. Inwoners krijgen steeds meer ruimte om zelf zaken in te vullen en de overheid verwacht ook van hen dat ze dat doen. Dan heb je ook nog de technologische ontwikkelingen, die gaan razendsnel. Data is overal en daar wordt steeds innovatiever gebruik van gemaakt. Al deze ontwikkelingen hebben effect op de rol van de ambtenaar.

De lezingen

De dag begon met de lezing van Mathieu Weggman, hoogleraar Organisatiekunde en schrijver van het boek “leiding geven aan professionals? Niet doen!” wat ook de leidraad was van deze lezing. Hieruit kwam naar voren dat je als leidinggevende meer moet durven differentiëren, sturen op collectieve ambitie en flow in plaats van planning & control.
Wat verwacht de Nieuwe Ambtenaar van de leidinggevende? Inspiratie, minder bureaucratie en meer vertrouwen! Wat verwachten leidinggevenden van de Nieuwe Ambtenaar? Dat die state-of-the-art in het vak is en zich verbonden voelt met de collectieve ambitie van de organisatie.

Na de lezing van Mathieu kwam Filosoof/cabaretier Pauls Smit. Met humor, interactie en concrete voorbeelden geeft Paul nieuwe inzichten vanuit de psychologie, filosofie en neurowetenschap. Hij heeft ons meegenomen in het brein van de ambtenaar in een veranderende omgeving.
Ons brein kan je onderverdelen in drie breinen, namelijk: het reptielenbrein, die zorgt voor veiligheid en is de basis. Het zoogdierenbrein, zorgt voor plezier en staat voor passie en de neocortex, die zorgt voor het opdoen van kennis en leervermogen en zorgt voor een doel. Alleen als alle drie de delen worden meegenomen bij veranderingen, is het de kans op succes het grootst.

De workshops

De eerste workshop had het onderwerp Privacy – een open kans voor betere dienstverlening: De invoering van de AVG vraagt een grondige herziening van het dienstverleningsconcept. Je moet tijdens je werk terughoudender omgaan met klantgegevens in plaats van het ‘integraal klantbeeld’ Tijdens deze workshop hebben ze laten zien dat het geen stap terug is maar juist een kans om de dienstverlening slimmer en persoonlijker te maken.

De tweede workshop had het onderwerp van zaakgericht werken naar digitale netwerken: de transformaties in het sociaal en ruimtelijk domein vragen om digitaal samenwerken in netwerken. Dit is een complexe opgave. Tijdens deze workshop is aanbod gekomen wat daar voor nodig is, hoe werk je veilig en effectief samen en hoe kun je een praktische start maken.

Al met al een inspirerende dag!


Geplaatst op: 03-04-2018