Silde Marise over haar werk als Beleidsmedewerker OOV

13-03-2017 - - Blog, Medewerkers vertellen, Over Kenonz

Elke werkdag is voor mij weer een verrassing. Mijn baan heeft een globale agenda, maar laat zich veel leiden door wat op dat moment noodzakelijk is. Door aan de slag te gaan bij Kenonz heb ik mijn baan opgezegd bij de Gemeente Smallingerland en heb ik nog meer afwisseling aan mijn werk toegevoegd, want dat is waar ik nou eenmaal enthousiast van word. Mijn werk als Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV) zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is. Dat is wat voor mij belangrijk is en waar detachering voor staat.

Dagelijkse werkzaamheden

Naast het opstellen van allerlei beleid op het gebied van veiligheid-, rampenbestrijding- en crisisvraagstukken met medewerkers van diverse afdelingen binnen de gemeente geef ik rechtstreekse ondersteuning aan de burgemeester, afdelingen en veiligheidsregio op het vlak van allerlei zaken die te maken hebben met veiligheid, crisis en openbare orde. Naast het beleid, wat een langdurig en voortschrijdend traject is, bestaat mijn werk ook uit het actief reageren op bijvoorbeeld rampen, crisissen en evenementen.

 

“Op dat moment ben je helemaal afgesloten in de bubbel waarin je je bevindt en telt het alleen dat je de situatie beheerst en zo mogelijk oplost”.

 

Wanneer bijvoorbeeld een grote brand ontstaat zorg ik samen met een team voor de regievoering tijdens een crisis. Dit is vooral heel erg ad-hoc en dan begint bij mij de adrenaline te stromen. Op dat moment ben je helemaal afgesloten in de bubbel waarin je je bevindt en telt het alleen dat je de situatie beheerst en zo mogelijk oplost. Gevoel laat je op dat moment weinig toe – daar is op dat moment geen plaats voor, hoe schrijnend een situatie ook kan zijn. Pas wanneer je na een lange nacht thuis komt en je je zoon naar school ziet gaan, besef je waar je mee te maken hebt gehad.

De verbindende factor

Een prettig onderdeel van mijn dagelijkse werk is dat je door je sterk op te stellen een verbindende factor kunt zijn tussen iedereen en je, waar nodig, ondersteuning kunt bieden. Elke dag verschillen de onderwerpen die er op dat moment toe doen bij een gemeente. Wanneer ik mijn werk goed uitvoer betekent het dat er een stukje verbinding ontstaat tussen verschillende ketenpartners. De samenwerkingen verlopen daardoor soepeler binnen zowel een ambtelijk orgaan als een gemeente, daar draag ik graag een steentje aan bij. Ik functioneer als een spin in het web en er wordt veel van je verwacht op het moment dat er veel spanning is, dan moet je je hoofd koel kunnen houden.

Na mijn studie Rechten heb ik 7 jaar bij de gemeente Smallingerland gewerkt als Juridisch Medewerker, Coördinator Evenementen Veiligheid en het laatste jaar als Officier van Dienst Bevolkingszorg. Ook heb ik een periode van 8 maanden in Weststellingwerf (Wolvega) gewerkt als Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Sinds drie maanden ben ik begonnen bij Kenonz als Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid / IVB. Ik zit nu 3 maanden bij de gemeente Stadskanaal via Kenonz.

Hopelijk heb ik jullie een redelijk beeld kunnen geven van mij en mijn werk en ik ga in ieder geval uit van een fijne periode bij Kenonz.

Groet en wie weet tot snel!
Silde Marise van Rijs


Geplaatst op: 13-03-2017