Functieomschrijving

De afgelopen jaren krijgt de gedragsaanpak een steeds nadrukkelijker rol bij het investeren in stimuleren van de fiets als vervoersmiddel. Wij zoeken daarom, namens de samenwerkende 14 gemeenten in regio Twente, een zogenoemde aanjager fiets. De ene gemeente heeft al veel ervaring met gedragsprojecten, voor de ander is er nog veel te leren. Doordat een gedragsaanpak nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de provinciale subsidievoorwaarden voor infrastructuurprojecten, zullen de gemeentes hier de komende jaren meer mee gaan doen. We willen hier graag stappen zetten in enerzijds het uitwisseling van kennis en ervaring, het sneller/eenvoudiger uitzetten van gedragsprojecten en anderzijds het samen optrekken in de gedragsaanpak. Het doel van de projecten is altijd meer mensen op de fiets krijgen en het uitvoeren van concrete projecten die hier aan bijdragen.

De drie concrete activiteiten waarmee je aan de slag gaat:

  • Ondersteunen van gemeentes bij het opzetten en uitvoeren van gedragsacties door het aanjagen ervan en het inbrengen van kennis en ervaring. En daarbij het proces ondersteunen zodanig dat de gemeente concreet tot uitvoering van een project komt;
  • Het verkennen van de mogelijkheid van een regionale, gezamenlijke gedragscampagne.

 

Wat vragen wij van jou?

  • Je hebt projectervaring met betrekking tot het thema fiets voor een overheidsinstantie, in de afgelopen 5 jaar;

  • Je hebt projectervaring met betrekking tot het thema gedragsverandering in concrete uitgevoerde projecten voor een overheidsinstantie, in de afgelopen 5 jaar;

  • Een afgeronde Hbo-opleiding.

 

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.