Help jij mee de verdeling tussen ruimte voor wonen, werken, recreëren en natuur goed te verdelen en te beschermen in een dynamisch Bronckhorst? In deze afwisselende baan adviseer je over plannen in onze kernen en buitengebieden. Daarbij weeg je zorgvuldig alle belangen af en help je de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Daarnaast is de gemeente hard aan de slag met de invoering van de Omgevingswet in onze organisatie, zodat dit straks nog sneller, eenvoudiger en beter kan.

Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen. Je krijgt de ruimte en kijkt naar mogelijkheden voor initiatiefnemers in relatie met hun omgeving. Daarom werk je als medewerker op zelfstandige wijze samen met je collega’s en neem je verantwoordelijkheid voor je werk. Voor Gemeente Bronckhorst zijn wij op zoek naar een Adviseur RO en Stedenbouw.

Jouw taken:
• Je beoordeelt ruimtelijke initiatieven en principeverzoeken;
• Je adviseert burgemeester en wethouders over ruimtelijke procedures;
• Je bespreekt met inwoners en initiatiefnemers de mogelijk- en onmogelijkheden om hun plannen te realiseren;
• Je formuleert en visualiseert stedenbouwkundige uitgangspunten voor herinvulling van vrijkomende locaties;
• Je behandelt omgevingsvergunningaanvragen voor aanleg- en afwijkactiviteiten.

Jouw kwaliteiten:
• Je communiceert open, vriendelijk en duidelijk
• Je bent enthousiast en proactief
• Je bent omgevings- en klantgericht
• Je werkt integraal vanuit het ja, mits principe
• Je bent leergierig en nieuwsgierig naar verbeteringen

Gemeente Bronckhorst is een vooruitstrevende organisatie, die proactief inspeelt op de voortdurend wisselende maatschappelijke ontwikkelingen. Zij gaan uit van de kracht van de samenleving, onderhouden een goed netwerk met uiteenlopende partijen en vervullen een verbindende rol tussen inwoners, organisaties en overheden. Die rol vullen de medewerkers in door te faciliteren, kansen te verkennen en expertise te delen met inwoners en andere initiatiefnemers.

Wat doe je?

Sollicitatie procedure

Solliciteren Week 2/3
Sluiting procedure 29 januari
Telefonische terugkoppeling Week 5
Eerste sollicitatiegesprek Week 6
Tweede sollicitatiegesprek Week 7
Starten Zo snel mogelijk

Kernwaarden gemeente Bronckhorst

Verbinden
Ondersteunen
Meedenken
001-bicycle-rider Aanjagen