Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een ervaren Maatschappelijk werker!

In de rol van Maatschappelijk Werker ondersteun en begeleid je mensen die kampen met allerlei problemen. De problemen die je tegen kan komen zijn heel gevarieerd. Zo kun je cliënten tegen komen met psychische problemen (depressie, eenzaamheid), gezins- en / of relatieproblemen, verslavingsproblematiek of met materiële problemen (huurschulden, werkloosheid of huisvestingsproblemen). Je werkt met de cliënt aan de vergroting van zijn zelfredzaamheid.

Je leert cliënten hoe ze (anders) om kunnen gaan met hun problemen, geeft adviezen over hoe cliënten een situatie beter kunnen aanpakken en speelt een begeleidende rol spelen in het veranderingsproces. Het doel van de behandelingen is dat de cliënt weer (beter) kan functioneren in de maatschappij.  

Bij het opstellen van een plan voor behandeling of begeleiding wordt er zowel naar thuis- als werkomgeving gekeken. Invloeden uit de directe omgeving worden in acht genomen en er wordt gekeken of er naast het initiële probleem nog andere problemen bestaan. Je toont enerzijds geduld en weet anderzijds de cliënten te motiveren. Mensen vinden het vaak moeilijk om te veranderen en het proces verloopt niet altijd soepel. Zo nodig wijs je cliënten door naar een andere instantie of deskundige. Als generalist heb je de regie over de aanpak van de hulpverlening.

Wat vragen wij van jou?

Je bent in het bezit van een afgeronde en relevante HBO opleiding; Je bent in het bezit van een geldige SKJ registratie.

Je bent per 1 september 2021 beschikbaar.

Tevens beschik je over de volgende competenties:

  • Initiatiefrijk;
  • Resultaatgericht;
  • Oordeelvormend;
  • Overtuigend;
  • Coachend.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.