Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een beleidsadviseur met aandachtsgebied Jeugd en Veiligheid. Je werkt nauw samen met andere beleidsadviseurs en met de categoriemanagers, met wie je samen stuurt op gecontracteerde zorgaanbieders. Voor relevante vraagstukken maak je verbinding met zowel interne, gemeentelijke, partijen als met andere gemeenten en samenwerkingspartners uit de regio.

Onderstaand takenpakket is een indicatie en kan gedurende de contractperiode aangepast worden: 

 • Door ontwikkelen van beleid ambulante jeugdhulp en jeugd-GGZ met de categoriemanagers, hierover intern af stemmen, afspraken maken met verwijzers en waar nodig adviseren van het college; 

 • Met de categoriemanager gesprekken voeren met (nieuwe) zorgaanbieders en beoordelen of het zorgaanbod inhoudelijk voldoet aan het programma van eisen; 

 • Door ontwikkelen van het beleid crisis psychiatrie en implementeren uitkomst in afstemming met collega's (zowel intern als in de regio) en aanbieders;

 • Invulling geven aan het dossier Veilig Thuis. Met de collega's in de regio de aansturing van Veilig Thuis versterken en het voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming;

 • Door ontwikkelen MDA++ in de regio en hiervoor afstemmen met de uitvoerende teams;

 • Samen met een collega invulling geven aan het actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis, wat door de regionale projectleider wordt uitgerold;

 • Input leveren voor financieel en inhoudelijk beleid op grond van de resultaten van bovenstaande monitoring; 

 • Een actieve bijdrage leveren aan de ketens ‘Jeugd’ en ‘Wonen met Zorg’; 

 • Sturing geven aan ontwikkelingen binnen het beleidsterrein Jeugd;

 • Gedurende de opdracht kan het takenpakket binnen de beleidsterreinen Jeugd en Veiligheid worden aangepast.

Wat vragen wij van jou?

De beleidsadviseur Jeugd en Veiligheid beschikt over tactisch en strategisch inzicht, en heeft visie én overtuigingskracht. Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten op beleidsinhoudelijk niveau, ziet de samenhang tussen diverse beleidsterreinen en vertaalt deze naar concrete voorstellen. Je kan goed schakelen tussen bestuur, ambtelijke organisatie en aanbieders. We zoeken een stevige beleidsmedewerker die goed met verschillende in- en externe partijen kan samenwerken en gezamenlijk met hen producten oplevert. 

Naast bovengenoemde competenties vinden wij het volgende belangrijk;

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van beleid in het sociaal domein;
 • Een projectmatig manier van werken;
 • Minimaal 3 jaar ervaring op het beleidsterrein Jeugd;
 • Met voorkeur ervaring met Veilig Thuis;
 • Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, met voorkeur bij een grotere gemeente.
 • Op woensdag 7 april tussen 09.00 en 12.00 uur beschikbaar zijn voor interview via Teams.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.