Provincie Zuid-Holland

Functieomschrijving

Jouw rol als beleidsadviseur Volksgezondheid:

Voor het team Welzijn & Vrije Tijd (W&VT) zoeken we een beleidsadviseur Volksgezondheid. Je bent verantwoordelijk voor de verdere vormgeving en uitvoering van het lokale en regionale gezondheidsbeleid.  Je werkt samen met collega’s uit zowel het sociale als fysieke domein aan de implementatie van de Gezonde leefomgeving. Je geeft verder vorm aan het lokaal preventieakkoord Gezond & Meer. Daarnaast ben je betrokken bij thema’s als Gezonde School en Jongeren Op Gezond Gewicht. Een belangrijk onderdeel van je functie is het accounthouderschap voor de GGD. Vanuit die rol draag je zorg voor de bestuurlijke advisering over de GGD en ben je de ambtelijke sparringpartner voor de GGD.

Een nadere taakverdeling vindt plaats in overleg met de collega’s die voor Welzijn en Volksgezondheid werkzaam zijn.

Waar ga je werken?

Cluster Samenleving, Sport en Cultuur heeft als opgaaf om het ‘samen leven’ te versterken. Samen met maatschappelijke partners verzorgt dit cluster de beleidsadvisering op uiteenlopende beleidsvelden als sport, recreatie, cultuur, onderwijs, jeugd, welzijn, wonen en arbeidsmarkt. Het team W&VT bestaat uit beleidsadviseurs die één of meerdere accounts beheren. Als beleidsadviseur in dit team en accounthouder ben je verantwoordelijk voor de aan het account gerelateerde beleidswerkzaamheden. Je bent regisseur binnen een complex veld van partners en actoren. Vanuit deze rol signaleer je maatschappelijke vraagstukken en behoeften en vertaal je deze in gedragen beleidsvoorstellen, rekening houdend met de bestuurlijke ambities. Daarnaast zorg je ervoor dat vastgesteld beleid ook daadwerkelijk en samenhangend wordt uitgevoerd door de diverse partners in het veld.

Wat vragen wij van jou?

Wat neem je mee?

Als beleidsadviseur Volksgezondheid signaleer je ontwikkelingen en knelpunten op beleidsinhoudelijk niveau, zie je de samenhang tussen diverse beleidsterreinen en vertaal je deze naar goed geschreven voorstellen. Je enthousiasmeert en verbindt en je kunt met verschillende in- en externe partijen samenwerken en gezamenlijk met hen producten opleveren. Goed schakelen tussen bestuur, ambtelijke organisatie en externe partners is voor jou gesneden koek. Als accounthouder is financieel inzicht en zakelijk als opdrachtgever op kunnen treden essentieel.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

  • Over academisch werk- en denkniveau beschikt met kennis en ervaring op gebied van Volksgezondheid;
  • minimaal 5 jaar adviserende ervaring hebt met (gemeentelijk) beleid;
  • generalist en teamspeler bent en visie en overtuigingskracht hebt.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.