Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

32 - 36 uur HBO, WO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

  • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
  • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
  • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
  • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
  • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

• Behandelen en coördineren planologische procedures op grond van de Wabo en Wro, waaronder buitenplanse afwijkingen (uitgebreide procedure), wijzigings-, uitwerkings- en bestemmingsplannen; • Vorm en inhoud geven aan het ruimtelijk beleid; • Collega's, inwoners en ondernemers inspireren, overtuigen en coachen bij planontwikkeling; • Informatie verstrekken aan collega's, burgers en bedrijven; • Principeverzoeken behandelen; • Juridische procedures voeren; • Actief bijdragen aan de invoering van de Omgevingswet.  

Wat vragen wij van jou?

Je combineert creativiteit met toepassing van regelgeving om zo gewenste ontwikkelingen en initiatieven te realiseren. Samenwerken is het sleutelwoord. Je verbindt, bent een bruggenbouwer en kunt deelname mobiliseren. Je bent, ook op schrift, communicatief sterk. Je hebt een opleiding op HBO-niveau (bv. planologie, recht) met zo mogelijk enkele jaren relevante werkervaring binnen het beleidsterrein ruimtelijke ordening. Je werkt omgevingsgericht. Je draagt met overtuiging bij aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het woon- en leefklimaat. Je hebt daarnaast affiniteit met digitale ruimtelijke planvorming en bijbehorende applicaties.  


Geplaatst op: 11-02-2019 Vacature: Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening