Casemanager Jeugd

24 - 32 uur, 32 - 36 uur HBO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Als Casemanager Jeugd ben je verantwoordelijk voor de regie wanneer er sprake is van complexe meervoudige problematiek, waar veelal veiligheidsvraagstukken spelen. Je brengt de gehele zorgvraag in kaart en regelt de benodigde zorg. Je werkt samen met de andere disciplines binnen het team, waaronder de gedragswetenschapper. 

 

Tevens ben je onderdeel van de bereikbaarheidsdienst en ben je in staat om spoed van crisis te onderscheiden. Je bent in staat om het overzicht te bewaren in stressvolle situaties.

 

In jouw rol als Casemanager Jeugd zijn onderstaande taken belangrijk:

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan jeugdigen en opvoeders;
 • ​​​​​Gemeente advies geven over de jeugdwet;
 • Ondersteuning bieden aan een gezin bij het maken van een eigen plan en daar, waar nodig, regie op uitvoeren;
 • Bepalen of een gezin professionele ondersteuning nodig heeft;
 • Signaleren en reageren op vermoedens op kindermishandeling of bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind;

 

Belangrijk binnen deze functie is dat de veiligheid van het kind altijd centraal staat. Er is sprake van een grote interpretatieruimte, omdat je per casus een schatting zal maken van de passende ondersteuning. Tevens neemt de Casemanager deel aan bijeenkomsten waarbij de ontwikkelingen binnen het werkveld worden besproken en wat die ontwikkelingen betekenen voor de werkprocessen. Wat tijdens deze bijeenkomsten wordt besproken, wordt gebruikt voor het verbeteren van de werkprocessen. 

 

Wat vragen wij van jou?

Voor het goed kunnen uitoefenen van je functie, het zelfstandig kunnen oppakken van zwaardere casuïstiek als het gaat om veiligheidszaken voldoe je aan het volgende:

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur MWD of SPH en bent geregistreerd in het SKJ register.
 • Je bent een ervaren casemanager binnen de jeugdzorg/jeugdhulpverlening met goede kennis van de benaderingswijze ‘Signs of Safety’, diagnostische instrumenten zoals o.a. ontwikkelingspsychologie en psychopathologie.
 • Je bent een daadkrachtige, zelfstandige en besluitvaardige collega, die bijdraagt aan de ontwikkeling van het team, de afdeling en de organisatie.
 • Je bent vaardig in het interveniëren, onderhandelen en positioneren in spoed- en crisissituaties van jeugdigen. Je blijft effectief onder druk.
 • Je kunt onveilige/ongezonde opgroei-situaties en signalen van kindermishandeling herkennen, een vermoeden daarvan verifiëren en kindermishandeling stoppen.
 • Je bent communicatief sterk (ook in geschrift) en je kunt motiverende gesprekstechnieken toepassen in gesprekken met kinderen, opvoeders en ketenpartner.
 • Je kunt werken in verschillende registratiesystemen en kunt beschikkingen opstellen naar aanleiding van een jeugdhulpaanvraag.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Geplaatst op: 15-01-2019 Vacature: Casemanager Jeugd