Functieomschrijving

Bij deze opdracht ligt het accent op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de zorgvraag en de situatie van inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. Jij voert met deze inwoners het z.g. ‘keukentafel’ gesprek en neemt besluiten over het al dan niet toekennen van WMO-voorzieningen en het afhandelen van jeugdmeldingen. Als consulent voer je zelf geen hulp- en ondersteuning uit maar analyseer- en beoordeel je een situatie van de inwoner in zijn omgeving en specifieke situatie.

Taken

 • Je hebt direct contact met de inwoner met een hulpvraag en zijn directe omgeving en professionals die de inwoner al ondersteunen;
 • Je analyseert de context van een inwoner en zijn omgeving en maakt samen met de inwoner een plan waarbij de gewenste verandering centraal staat, en waarin beargumenteert een voorstel voor ondersteuning (van eigen netwerk tot aan specialistische voorzieningen) wordt beschreven;
 • Je voert taken uit die nodig zijn om de ondersteuning aan huishoudens te organiseren en te regelen, waaronder het nemen van een gemeentelijk besluit over al dan niet toekennen van een WMO maatwerkvoorziening;
 • Je borgt – waar nodig – dat de inwoner weet wie in het vervolg de contactpersoon is (professional aan de voorkant) als er nieuwe vragen komen of andere oplossingen nodig zijn;
 • Je informeert, ondersteunt en adviseert professionals in het netwerk bij vragen over cliënten, de te volgen route, en dergelijke, zodat zij inwoners goed kunnen helpen bij            ondersteuningsvragen;
 • Je draagt bij aan het bevorderen van de gewenste houding en gedrag bij professionals en collega’s bij de gemeente, bij de organisaties in het veld en de inwoners die uitgaat van de eigen kracht van inwoners en het realiseren van integrale oplossingen;
 • Als dit voor de problematiek van het huishouden of de oplossing nodig is betrek je andere professionals of experts, of schakel je het Meer-team in.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een aantoonbaar afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring bij een gemeente als WMO-consulent;
 • Je hebt 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring bij een gemeente als Jeugd-consulent;
 • Je hebt kennis van beschermd wonen;
 • Je hebt kennis van GGZ problematiek;
 • Je hebt aantoonbare ervaring als uitvoerend professional.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de systemen GWS4all, Civision Samenlevingszaken (SAM), Mens Centraal;
 • Je hebt ervaring in het voeren van gesprekken met de doelgroep en het nemen van besluiten over in te zetten hulp;
 • Je hebt werkervaring bij een gemeente met de uitvoering van de WMO, zowel vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen als ook dagbesteding, begeleiding en beschermd wonen

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Analytisch vermogen;
 • Lef;
 • Overtuigingskracht en besluitvaardig; 
 • Communicatief vaardig en samenwerkingsgericht.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.