Consulent inkomen

- 24 - 32 uur, 32 - 36 uur HBO

Als Consulent Inkomen werk je in het team Inkomen bij één van deze gemeentelijke opdrachtgevers in de regio Friesland of Groningen. Er zijn mogelijkheden vanaf 24 tot 36 uur per week voor langere duur. 

Het team Inkomen bestaat uit de Consulenten Inkomen, de Consulenten Terugvordering & Verhaal, de Consulenten Schulddienstverlening en de Consulenten Huisvestingswet (wettelijke verplichting statushouders).

Dit team heeft tot doel de zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren van de inwoners van de gemeente die dat nodig hebben te bevorderen. Ook de participatie in algemene zin in de samenleving wordt gestimuleerd en de teams faciliteren op het terrein van de Wmo, preventie, werk en inkomen. Het gaat dan om individuele maatwerkvoorzieningen zoals financiële ondersteuning, schulddienstverlening, begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen.

Wat ga je doen?

 • Als consulent inkomen houd je je bezig met het afhandelen van meldingen, aanvragen en beëindiging van individuele inkomensvoorzieningen
 • Voeren van intake gesprekken met (nieuwe) klanten m.b.t. aanvragen levensonderhoud of bijzondere bijstand
 • Als consulent inkomen ben je actief met het opstellen van beschikkingen, toetsen van rechtmatigheid, registreren van rapportages en maken van berekeningen
 • Afstemmen en wanneer dat nodig is overdragen van casuïstiek aan het gebiedsteam en/of doorverwijzen naar werk
 • Als consulent inkomen bewaak je de voortgang en onderhoud je contacten

Wat vragen wij van jou?

  Je beschikt over het volgende:

 • Een afgeronde Hbo opleiding en ervaring binnen het Sociaal Domein
 • Kennis van de Participatiewet en de IOAW
 • De competenties; nauwkeurigheid, zelfstandigheid, oordeelsvorming, communicatieve vaardigheden
 • Je werkt klant- en kwaliteitsgericht en kunt omgaan met tegengestelde belangen
 • Je bent fraude-alert
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van het Fries voor de functie in Friesland

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.


Geplaatst op: 06-01-2020 Vacature: Consulent inkomen