Bij onze gemeentelijke opdrachtgever in de regio Groningen is ruimte ontstaan voor een gedreven en kundige Consulent Jeugd.

Wat maakt deze gemeente zo interessant?

Deze gemeente is één van de groenste gemeenten van Nederland. Dat is, naast de rust en ruimte in de gemeente, voor veel inwoners de belangrijkste reden om voor deze gemeente te kiezen. Unieke natuur, rond de 100 dorpen en gehuchten en meer dan 20.000 inwoners verdeeld over zo’n 300 km2.

Ook is deze gemeente een organisatie met een internationaal keurmerk voor kleine gemeenten. Dat  vinden ze belangrijk en past goed bij hen. Ze koesteren cultuurhistorisch erfgoed, zijn trots zijn op hun tradities en het mooie en kleinschalige landschap. Als je bij deze gemeente komt werken, dan werk je met ongeveer 300 collega’s aan de doelen en ambities, waarbij de inwoners centraal staan.

Het gaat hier om 32 uur/week voor de duur van enkele maanden, mogelijk langer. De ingangsdatum is per zo snel mogelijk.

Wat ga je doen?

 • Als Consulent Jeugd signaleer en reageer je adequaat op situaties van zorgbehoefte vanuit hulpverlenende instanties en/of de omgeving van de jeugdige klant in het kader van het opheffen van de ontwikkelingsbedreiging
 • Je bevordert als Consulent Jeugd een veilige ontwikkeling van het kind en grijpt indien nodig in. De regievoering is bij jou belegd
 • Als je als Consulent Jeugd een onveilige/ongezonde situatie en signalen van kindermishandeling herkent dan verifieer je het vermoeden en handel je om de kindermishandeling te stoppen
 • Als Consulent Jeugd betrek je en verbind je aanbieders, maatschappelijke partijen en niet-professionele ondersteuning. Door een juiste vraagstelling breng je de ondersteuningsbehoefte van het kind in kaart en stel je beschikkingen op ten behoeve van de ondersteuning. De ingezette ondersteuning wordt door jou gemonitord
 • Als Consulent Jeugd behandel je aanvragen voor financiële en materiële tegemoetkomingen en verstrekkingen in het kader van de Jeugdwet. Ook informeer je klanten over de diverse voorzieningen in het kader van de Jeugd wet en overige voorliggende voorzieningen
 • Je hanteert de werkwijze ‘Signs of Safety’ om het veilige opgroeien van het kind in het gezin te herstellen

Wat vragen wij van jou?

Wat breng je mee?

 • Als Consulent Jeugd heb je een relevante Hbo-opleiding afgerond bij voorkeur MWD of SPW en minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een gemeente
 • Registratie in het ‘register van jeugdzorg medewerkers’ is vereist (SKJ)
 • Jouw ervaring brengt met zich mee dat je kennis hebt van de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van jeugdzorg van de gemeente. Alle  facetten van het vak zijn voor jou bekend terrein
 • Je bent bekend met de methodiek Signs of Safety (sterke voorkeur) én het indiceren van de juiste hulp. Ook ben je bekend met het werken met ernstig in hun ontwikkeling bedreigde jeugd (sterke voorkeur)
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod, diverse hulpverleningsmethodieken en diagnostische instrumenten zoals o.a. ontwikkelingspsychologie en psychopathologie
 • Actuele kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Deze functie brengt met zich mee dat je mobiel bent en in het bezit bent van rijbewijs B.
 • De volgende competenties bezit je: Je bent een professional met een groot verantwoordelijkheidsbesef, Je bent gericht op samenwerking met je klanten, collega’s en externe partijen, Omdat je zelfstandig en gestructureerd werkt, is de regievoering van complexe cases bij jou in goede handen, Vanuit jouw expertise lever je een proactieve bijdrage aan de professionele ontwikkeling van het team, Jouw werkhouding wordt getypeerd als flexibel en resultaatgericht. Door je klantgerichte en op kwaliteit gerichte werkhouding gecombineerd met jouw uitstekende sociale vaardigheden win je snel het vertrouwen van je gesprekspartner. Analytisch, oordeelsvorming en besluitvaardig zijn eigenschappen die bij jou passen. Uiteraard beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.