Consulent Jeugd (allround)

32 - 36 uur HBO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Binnen de functie consulent jeugd allround  ben je als procesregisseur de spin in het web. Je bent het aanspreekpunt voor betrokken hulpverlening en houd je bezig met het tot stand komen en onderhouden van indicaties voor jeugdzorg. Je brengt de gezinssituaties in kaart,  onderzoekt  wat de zorgen zijn en wat er goed gaat. Samen met het gezin maak je een plan om jeugdige en diens netwerk in hun kracht te zetten met als uitgangspunt het welzijn van de jeugdige.  Je zoekt naar mogelijkheden en maakt een inschatting van de (on)veiligheid. Hierbij werk je samen met de andere disciplines binnen het CJGV, de gemeente en de (keten)partners.

 

Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor een jaar en kans op verlenging.

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent een daadkrachtige, zelfstandige en besluitvaardige collega, die bijdraagt aan de ontwikkeling van het team, de afdeling en de organisatie,
 • Je bent een ervaren casemanager binnen de jeugdzorg/jeugdhulpverlening met goede kennis van de benaderingswijze ‘Signs of Safety’, diagnostische instrumenten zoals o.a. ontwikkelingspsychologie en psychopathologie,
 • Je behandelt aanvragen  voor financiële en materiële tegemoetkomingen en verstrekkingen in het kader van de Jeugdwet;
 • Je voert gesprekken (“keukentafelgesprekken”), met als oogmerk vraagverheldering en analyse van de ondersteuningsvraag; je legt contact met de jeugdige en diens opvoeder(s), brengt de situatie van de jeugdige in beeld en signaleert bijzonderheden.
 • Je stelt beschikkingen op, ten behoeve van de ondersteuning, met daarin de doelen, problemen, oplossingen en de beoogde resultaten goed weergegeven;
 • Je motiveert en ondersteunt de cliënt bij het verkennen van de mogelijkheden om gebruik te maken van eigen kracht en netwerk;
 • Je draagt zorg voor een optimale mix van oplossingen in het ondersteuningsplan en bewaakt de uitvoering;
 • Je betrekt en verbindt aanbieders, maatschappelijke partijen en niet-professionele ondersteuning;
 • Je verantwoordt en registreert de geboden hulpverleningen de behaalde resultaten
 • Je geeft informatie en advies aan cliënten over de diverse voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en overige voorliggende voorzieningen.
 • Je bent communicatief sterk (ook in geschrift) en je kunt motiverende gesprekstechnieken toepassen in gesprekken met kinderen, opvoeders en ketenpartners,
 • Je kunt werken in verschillende registratiesystemen en kunt beschikkingen opstellen naar aanleiding van een jeugdhulpaanvraag,
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur MWD of SPH en bent geregistreerd in het SKJ register,
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

 


Geplaatst op: 19-12-2018 Vacature: Consulent Jeugd (allround)