Functieomschrijving

De consulent werkt bij de afdeling Toegang bij de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit team bestaat uit circa 20 medewerkers. In dit team houden ze er van om hard te werken, maar ook om lol te maken. Er wordt een beroep gedaan op ieders volwassenheid en bereidheid om zelf  dingen op te willen lossen. Het team is gericht op de decentralisatie van Beschermd Wonen naar alle gemeenten in de Provincie. In het team Beschermd Wonen en Opvangen vinden ze de volgende kernwaarden belangrijk: Samenwerken, Betrouwbaar en Inspireren. Ze benutten elkaars kwaliteiten, ze weten hoe ze elkaar en cliënten in hun kracht kunnen zetten, ze zijn betrouwbaar naar elkaar, naar de cliënt en naar onze samenwerkingspartners. Verder weten ze de regio “in aanpak” iedere keer te inspireren.

Hoe ziet jouw dag eruit? Vanuit de eigen deskundigheid onderzoek je de situatie van cliënten en krijg je een beeld van de persoonlijke situatie. Je analyseert de problemen en mogelijkheden in het functioneren van de cliënt in relatie tot de leefomgeving.

De werkzaamheden:

– Integraal (in samenwerking met andere organisaties) het te bereiken resultaat bepalen

– In overleg met cliënt een arrangement opstellen van oplossingen gebaseerd op het compensatiebeginsel en de kantelingsgedachte

– Indiceert – zo nodig- voor een collectieve of individuele Wmo-voorziening op basis van deze analyse de goedkoopst compenserende oplossing(en) voor de gesignaleerde problemen

– Gericht cliëntcontact onderhouden, informeren en voorlichten, knelpunten en mogelijkheden op het sociaal maatschappelijk vlak signaleren, de uitvoering van de compensatie bevorderen en monitoren en in de wijk participeren

– Binnen het kader van de door de gemeente gehanteerde visie- en beleidskaders de wet en regelgeving uitvoeren en hierbij zoeken naar maatwerkoplossingen. Kwaliteit en juistheid zijn van belang

– Verantwoordelijkheid voor het gehele proces van melding/aanvraag naar beschikking en nazorg

– Tijdigheid is van belang

Wat vragen wij van jou?

– Hbo-niveau

– Vakgerichte kennis en ervaring met psychiatrische ziektebeelden en psychosociale problematiek is noodzakelijk

– Het toepassen van de  criteria vanuit wet- en regelgeving WMO, Jeugd en -Participatie

– Kennis van aanverwante regelgeving vanuit: Wlz, ZVW, Justitie

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.