Functieomschrijving

Voor de periode van 2-4 maanden (met mogelijkheid tot verlenging) zijn we op zoek naar een

Senior contractmanager      (voor 32-36 uur per week)

Bij deze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Ze vinden het belangrijk om maatschappelijke opgaven in samenwerking met de inwoners en partners op te pakken. Hierin geven ze ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk. De kernwoorden zijn daarom: luisteren, durven, leren.

Binnen de organisatie streven ze naar een kleine afstand tussen beleid en uitvoering. Dat doen ze om het door de gemeenteraad en/of het college vastgestelde beleid ook daadwerkelijk te laten doorwerken in die uitvoering.

Het team Sociaal Geregeld houdt zich bezig met het beleidsmatig faciliteren van de uitvoering op het gebied van werk, inkomen, inburgering, maatschappelijke ondersteuning, jeugd en schuldhulpverlening en (het beheer van) contractmanagement.

Dit is de functie In deze rol werk je aan de uitbouw van het contractmanagement voor het sociaal domein. Je ondersteunt de inkoopadviseur, beleidsmakers en contractpartners bij de verdere professionalisering en implementatie van dienstverleningsovereenkomsten. Je ontwikkelt, adviseert en bewaakt daarbij meerjarige contractafspraken. Het leggen en onderhouden van relaties met contractpartners, Carins en SDF (Sociaal Domein Friesland) is daarnaast een belangrijk onderdeel van de functie.

Je voert evaluaties van de prestaties van de zorgaanbieder uit in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke lijnmanagers en geeft op basis van deze evaluaties adviezen en implementeert verbeteringen. Samen met de contractpartners geef je invulling aan het verbeteren van de kwaliteit en de ontwikkeling van digitalisering van het facturatie- en rapportageproces. Verder ondersteun je de gemeente bij het integraal (door)ontwikkelen van de contracten op de lange termijn en hebt daarbij scherp oog voor het uitbreiden en toevoegen van waarde op de bestaande dienstverlening. Je stuurt daarbij op de realisatie van contractafspraken met partners en rapporteert over de voortgang ervan.

Je bent vanuit je functie gesprekspartner voor de directie, bestuurders en/of management van diverse stakeholders en ontwikkelt, adviseert en bewaakt (eventuele) meerjarige afspraken met hen. Tevens lever je een bijdrage aan de visievorming op kwaliteit en innovatie binnen het sociaal domein in nauwe samenwerking met doelgroepen, zorgaanbieders en gemeenten.

Wat vragen wij van jou?

– Je beschikt (tenminste) over een relevante opleiding op hbo-niveau en hebt meerjarige werkervaring als (senior) contractmanager;

– Bij voorkeur heb je een opleiding gevolgd op het gebied van contractmanagement;

– Je bent in staat het monitoren en bewaken van contractafspraken efficiënt en effectief te laten verlopen en stuurt daarbij op kwalitatieve en kwantitatieve resultaten binnen de gesloten overeenkomsten;

– Je bent relatiegericht, communicatief sterk, doelgericht en een creatieve aanpakker. Ook ben je ondernemend ingesteld en in staat om commercieel te handelen.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.