Bewust
Terug naar vacatures

Coördinator evenementen en waterrecreatie

32 - 36 uur
HBO
Provincie Noord-Holland
Direct solliciteren

Functieomschrijving

De gemeente Aalsmeer

Aalsmeer is een gemeente van ruim 32.000 inwoners in een dynamische omgeving vlakbij Schiphol. Van oudsher een bijzonder ondernemende bevolking en een sociale dorpscultuur. Bekend van de bloemenveiling Flora Holland en met een verborgen parel: de Westeinderplassen. Gelegen in de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam nemen in dit dynamische speelveld de taken en complexiteit verder toe. Met een veelheid aan betrokken stakeholders en vraagstukken die eerder regionaal en landelijk zijn dan lokaal. Aalsmeer wil daarin haar eigenheid behouden en een betrouwbare, benaderbare partner zijn voor inwoners en ondernemers. Als hechte gemeenschap wil Aalsmeer de menselijke verbinding versterken. Door op sociaal vlak samen te werken aan opgaven van de toekomst, maar ook met een hoge dosis ondernemingsgeest. Samen maken wij Aalsmeer.

 

De nieuwe Aalsmeerse kernorganisatie wordt de komende maanden gefaseerd opgebouwd en ingericht waarin een compact strategisch team het bestuur ondersteunt. De huidige bestaande samenwerkingsvorm met de gemeente Amstelveen wordt deels afgebouwd en omgevormd. Het strategisch team van de kernorganisatie vertaalt en coördineert op de Aalsmeerse bestuurlijke agenda en opgaven. Vervolgens wordt in gezamenlijkheid met de ambtelijke organisatie van Amstelveen het beleid ontwikkeld en uitgevoerd. Een uitdagende en interessante klus voor bestuur, directie en medewerkers.

 

Evenementen en waterrecreatie zorgen voor een levendig Aalsmeer en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente, de lokale economie en de positionering van de gemeente. Essentieel is het om een goede balans te vinden tussen wonen, werken en recreatie in Aalsmeer en de veiligheid hiervan. Bij het bewaken van deze balans speelt de gemeente een belangrijke rol, die zowel toetsend, stimulerend en faciliterend als controlerend van aard is.

 

De opdracht 

Als coördinator evenementen en (veiligheid) waterrecreatie voer je regie op de uitvoering van het beleid op evenementen en veiligheid waterrecreatie en ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkelen van dit beleid. Je bent intermediair tussen organisatoren van evenementen, ondernemers in de waterrecreatie of hieraan gerelateerd, de veiligheidspartners, bestuur en de interne organisatie. Je bent een verbinder, netwerker en troubleshooter ineen. Je adviseert het bestuur, met name de burgemeester als bevoegd gezag voor evenementen(vergunningen), en anderen en je evalueert jouw resultaten. Je informeert externe partijen en stakeholders over het beleid van de gemeente Aalsmeer omtrent evenementen, waterrecreatie en waterveiligheid. Je levert input voor het evenementenbeleid en visie en uitvoering van de waterrecreatie en werkt dit ook uit en monitort dit. Hierbij staan de verschillende rollen van de gemeente ten aanzien van evenementen en waterrecreatie in de gemeente centraal. Je bent in staat verbanden te leggen met relevante beleidsvelden, zoals veiligheid, ruimtelijke ordening, cultuur, sport en economie. Hierbij onderhoud je contacten met organisatoren, ondernemers en andere relevante externe partners én denk je met hen mee over uitvoering en beleid.

Taken/werkzaamheden

 • Regie voeren op de uitvoering van het evenementenbeleid en (veiligheid) waterrecreatie
 • Fungeren als aanspreekpunt voor organisatoren, ondernemers en andere belanghebbenden en intermediair tussen deze en de interne organisatie (ook trouble-shooter)
 • Zorg dragen voor ontvankelijke aanvragen en uitvoering in samenspraak met organisatoren en ondernemers
 • Afstemmen waar nodig met in- en externe adviseurs
 • Netwerken en opbouwen van goede relaties met alle betrokken partijen
 • Mede richting geven aan het evenementenbeleid en waterrecreatie en adviseren ten aanzien van de borging van het beleid in de processen betreffende de vergunning voor evenementen
 • Vertalen van initiatieven uit de samenleving naar de uitvoering van het evenementen- en veiligheidsbeleid m.b.t. waterrecreatie
 • Signaleren, coördineren en bewaken van afspraken en termijnen met inachtneming van ieders eigen verantwoordelijkheid
 • Optreden als adviseur van het hoofd openbare orde en veiligheid bij vooroverleg bij risicovolle evenementen en evaluatie/rapportage hiervan

 

Wat vragen wij van jou?

Persoonskenmerken en competenties

Je bent een ervaren professional die complexe aanvragen voor evenementen, (veiligheid) waterrecreatie kan coördineren en daarbij op een natuurlijke manier de regie naar zich toetrekt. Je bouwt en onderhoudt een gezonde relatie met in- en externe adviseurs, vergunningverleners, evenementenorganisatoren, ondernemers en portefeuillehouders. Je bent in staat is binnen het complete speelveld als volwaardig gesprekspartner op te treden. Je bent klantvriendelijk, omgevingsbewust en in staat de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog peil te brengen en te houden.

 

De functie-eisen/wat heb je nodig?

Wij zoeken iemand die:

 • Met een HBO werk en denkniveau;
 • Gewend is, ervaring heeft met en het leuk vindt te werken binnen het politieke speelveld;
 • Bestuurlijk sensitief is;
 • Een onafhankelijke positie in durft te nemen en zelfstandig belangen afweegt en keuzes durft te maken;
 • Het geen probleem vind een deel van de werkzaamheden buiten de gangbare kantoortijden te verrichten

Wat biedt de organisatie jou?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die zich ontwikkelt tot een compacte wendbare

gemeente. Je komt in algemene dienst en behoort bij de kernorganisatie die Aalsmeer de komende

jaren gaat vormgeven. Niet de systemen zijn leidend, maar het bieden van oplossingen en het starten van initiatieven en ondernemerschap.  We bieden een interessante en uitdagende functie binnen een organisatie in opbouw.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een zelfstandige functie met vrijheid in een ambitieus team.
 • Het betreft een functie met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een salaris van maximaal € 4671,- bruto per maand (CAR-UWO schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek.
 • De gemeente kent flexibele werktijden en een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan je op basis van een individueel keuzebudget (IKB) van 16.8% gedeeltelijk zelf invulling kunt geven. Je kunt het laten uitbetalen en ook gebruiken voor het kopen van verlof.

 

Karin

Directeur Werving & Selectie

Solliciteer

Bekijk ook

36 - 40 uur
HBO
Provincie Zuid-Holland

Communicatieadviseur Bestuur

Bekijk vacature
Provincie Zuid-Holland

Projectassistent

Bekijk vacature
32 - 36 uur
WO
Provincie Zuid-Holland

Regisseur Energietransitie

Bekijk vacature
24 - 32 uur
HBO
Provincie Overijssel

Financieel Controller

Bekijk vacature
HBO
Provincie Friesland

Communicatiemedewerker klimaat

Bekijk vacature
36 - 40 uur, 32 - 36 uur
MBO
Provincie Drenthe

Meewerkend Voorman Assemblage

Bekijk vacature
chevron-down
Chat openen
💬 Hulp nodig?
Hallo 👋 Kunnen we je helpen?