Provincie Friesland

Functieomschrijving

Werk jij graag in een dynamische organisatie met betrokken, enthousiaste en leergierige collega’s die oog en hart hebben voor inwoners en voor elkaar?

Dan ben jij wellicht binnenkort onze nieuwe

GEBIEDSTEAMMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN

expertise jeugd

De gemeente

Deze Friese middelgrote gemeente is een ambitieuze en slagvaardige gemeente die zich richt op de mogelijkheden en krachten van de gemeente en haar inwoners. Zij willen hun diensten zo optimaal mogelijk uitvoeren met collega’s die met plezier hun werk doen.

De gebiedsteams sociaal domein

In deze gemeente zijn een aantal gebiedsteams. De gebiedsteams werken voor alle leeftijden en op alle leefgebieden: van 0-100 jaar, Jeugd, WMO en Participatie. Elk gebiedsteam bestaat uit ongeveer 25 gebiedsteammedewerkers en wordt aangestuurd door een gebiedsteammanager.

Inwoners kunnen bij hen terecht voor hulp die zij nodig hebben in het dagelijks leven. De gebiedsteammedewerkers zoeken mee naar passende oplossingen en verlenen zelf lichte ondersteuning daar waar dat kan. Indien nodig regelen ze de toegang tot de maatschappelijke voorzieningen in het kader van Wmo, Jeugdwet en Participatie. Ze ondersteunen en versterken inwoners in hun regierol als hen dat zelf (tijdelijk) niet lukt. 

Vanuit integraliteit werken ze samen aan de transformatie-opgave: werken vanuit de bedoeling, bewust indiceren (zo licht, dichtbij en kort als mogelijk en specialistisch waar nodig) en aansluiten op de zelfregie van inwoners. Ze werken vanuit het T-shape profiel; iedere collega kijkt in de breedte naar een situatie en brengt daarnaast het eigen specialisme in. Hiermee streven ze naar één huishouden, één plan, één regisseur. Ze hechten veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Gebiedsteammedewerker expertise jeugd

Als gebiedsteammedewerker:

 • Pak je meldingen op en ga je op huisbezoek om de vraag van de inwoner te onderzoeken. Je neemt hierbij de benodigde tijd om te onderzoeken en beoordelen wat de inwoner (de jeugdige/het gezin) nodig heeft. Daarbij kijk je naar alle leefgebieden in samenhang.
 • Ondersteun je de inwoner en betrokkenen bij het opstellen van het (familiegroeps-) plan met helder te behalen resultaten en geeft daarbij duidelijk de ruimte en de kaders aan.
 • Zie je de inwoner als expert van zijn eigen situatie en als eigenaar en regiehouder. Waar nodig en mogelijk verleen je zelf lichte ondersteuning. Indien nodig regel je de toegang tot een maatschappelijke voorziening en voer je (proces)regie op de uitvoering van het plan wanneer een inwoner dat zelf (tijdelijk) niet kan.
 • Motiveer je de directe omgeving van de inwoner / het gezin bij het realiseren van een passende oplossing en benut je hun kwaliteit en kunde.
 • Toets je samen met de inwoner of de gewenste zorg en kwaliteit worden geleverd. Als dat niet zo is, ga je in overleg met de aanbieder(s) om te bepalen of er actie nodig is.
 • Specifiek voor jeugd: Ben je bekend met de routes rondom en samenwerking met het regiecentrum, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. Kun je een Verzoek tot Onderzoek schrijven.
 • Ben je in staat te interveniëren bij een crisissituatie.
 • Ben je gericht op preventie en het terugdringen van specialistische hulp. Je bent gewend te werken met het voorliggend veld.
 • Ben je specialist jeugd (en onderhoud je dat specialisme) en ontwikkel je je daarnaast op het volledige takenpakket van de gebiedsteams. Vanuit je specialisme geef je gevraagd en ongevraagd advies aan je collega’s betreffende jeugd en opvoeding.
 • Draag je bij aan een netwerk in een gebied door samen te werken met inwoners en scholen, (vrijwilligers)organisaties, bedrijven en instellingen.
 • Draag je zorg voor tijdige, juiste en leesbare rapportages en gegevensverwerking.

Wat vragen wij van jou?

Je brengt het volgende met je mee als gebiedsteammedewerker Jeugd:

 • een passende HBO opleiding
 • een SKJ-registratie
 • een aantoonbare drive voor het integraal werken in het sociaal domein
 • competenties: coachen, aanpassingsvermogen, samenwerken, creativiteit en durf (outreachend), resultaatgerichtheid
 • Verder ben je een energiek en enthousiast persoon en ben je communicatief sterk.

 

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.