Gedragswetenschapper Jeugd & Wmo

24 - 32 uur HBO, WO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

 • Je beoordeelt de intensieve zorgvragen, denk aan multi probleem – specialistische – Wmo en jeugd aanvragen – a.d.h.v. rapportage, plan en het voorstel – van de Gebiedsteammedewerkers op passende inzet. Juridische juistheid, doelmatigheid en motivatie
 • Je ondersteunt collega’s (jeugd en Wmo volwassenen) in het pakken van regie in complexe zaken en het initiëren  en begeleiden van de casuïstiekbesprekingen Wmo volwassenen en jeugd
 • Je werkt nauw samen met de gedragswetenschapper jeugd binnen het Gebiedsteam 
 • Je toetst en beoordeelt de kwaliteit van de ondersteuningsaanvragen in het kader van Wmo en jeugd en geeft feedback inclusief onderbouwing aan de Gebiedsteammedewerker.
 • Na toetsing adviseer jij over de benodigde inzet en ga je daarover het gesprek aan met de professionals
 • Je prikkelt de Gebiedsteammedewerker om zelf kritisch te (blijven) denken.
 •  Je coacht de Gebiedsteammedewerker, fungeert als sparringpartner en je stimuleert in het maken van een professionele afweging binnen de ruimte die de wet je biedt (o.a. meldcode en AVE aanpak, etc.)
 • Je adviseert over voortgaande kwaliteitsverbetering door het signaleren van en meedenken over ontwikkelingen van uitvoeringsbeleid
 • Je houd goed zicht op het Wmo- en jeugdaanbod en geeft vanuit je praktijkervaring input aan het management over de kwalitatief goede en efficiënte voorzieningen jeugd
 • Je adviseert en onderhoudt contacten met de POH-er volwassenen in de gemeente 
 • Je onderzoekt hulpvragen en hebt kennis van indiceren c.q. het in kaart brengen van gespecialiseerde zorg

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt WO werk- en denkniveau, blijkend uit een afgeronde opleiding op het gebied van psychologie, aangevuld met een ruime ervaring in het werkveld op het gebied van Wmo en jeugd met als voorkeur als gedragsdeskundige op het gebied van volwassenen.
 • Je hebt ruime (enkele jaren) ervaring in het werken als gedragswetenschapper en in het werken met complexe problematiek op dit gebied.
 • Je hebt kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders Wmo- volwassenen en jeugd
 • Je bent een stevige gespreks- en sparring partner voor zowel de Gebiedsteammedewerker, coördinatoren en als beleid voor de aanbieder
 • Je hebt zeer goede kennis van de Wmo en Jeugd en het voorliggende veld maar ook van de WLZ en ZVW

Geplaatst op: 05-11-2019 Vacature: Gedragswetenschapper Jeugd & Wmo