Gedragswetenschapper Jeugd

De medewerkers in het Gebiedsteam hebben veel kennis en ervaring op het gebied van jeugd, wmo, participatie, zorg en welzijn. De medewerkers werken integraal binnen het brede sociale domein. Zij zijn het gezicht van de gemeente, werken ‘outreachend’ en benaderen burgers zo nodig proactief. Zij stimuleren de eigen kracht van de inwoner en werken planmatig, er wordt gewerkt met het plan van de mensen zelf. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt één huishouden, één plan, één contactpersoon. De medewerkers zijn generalistisch, maar hebben allemaal hun eigen specialisme, o.a. Jeugd, wmo, Ouderen, kwetsbare doelgroepen, schoolmaatschappelijk werk en participatie (werk en inkomen).

 

Wat ga je doen?

 • Je beoordeelt de intensieve zorgvragen, denk aan multi probleem – specialistische – en jeugd aanvragen – a.d.h.v. rapportage, plan en het voorstel – van de Gebiedsteammedewerkers op passende inzet. Juridische juistheid, doelmatigheid en motivatie
 • Je ondersteunt collega’s in het pakken van regie in complexe zaken en het begeleiden van de casuïstiekbesprekingen
 • Je initieert de Jeugd overleggen binnen de gemeente
 • Je toetst en beoordeelt de kwaliteit van de ondersteuningsaanvragen in het kader van jeugd en geeft feedback inclusief onderbouwing aan de Gebiedsteammedewerker
 • Na toetsing adviseer jij over de benodigde inzet en ga je daarover het gesprek aan met de professionals
 • Je prikkelt de Gebiedsteammedewerker om zelf kritisch te (blijven) denken
 •  Je coacht de Gebiedsteammedewerker, fungeert als sparringpartner en je stimuleert in het maken van een professionele afweging binnen de ruimte die de wet je biedt
 • Je adviseert over voortgaande kwaliteitsverbetering door het signaleren van en meedenken over ontwikkelingen van uitvoeringsbeleid
 • Je houd goed zicht op het jeugdaanbod en geeft vanuit je praktijkervaring input aan het management over de kwalitatief goede en efficiënte voorzieningen jeugd
 • Je adviseert en onderhoudt contacten met de POH-er jeugd in de gemeente
 • Je neemt deel aan het multidisciplinair teamoverleg met o.a. de jeugdarts
 • Je onderzoekt hulpvragen en hebt kennis van indiceren c.q. het in kaart brengen van gespecialiseerde zorg

Wat vragen wij van jou?

Wie ben je?

 • Je hebt WO werk- en denkniveau, blijkend uit een afgeronde opleiding op het gebied van psychologie, aangevuld met een ruime ervaring in het werkveld op het gebied van jeugd met als voorkeur als gedragsdeskundige op het gebied van jeugd
 • Je hebt ruime (enkele jaren) ervaring in het werken als gedragswetenschapper jeugd en in het werken met complexe gezinsproblematiek op dit gebied
 • Je hebt kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders jeugd
 • Je bent een stevig gesprekspartner voor zowel de Gebiedsteammedewerker, coördinatoren en als beleid voor de aanbieder
 • Je kan tegendruk geven en staat stevig in je schoenen
 • Je bent een goede sparingspartner voor de gebiedsteammedewerkers jeugd en weet door je aanpak de collega’s te prikkelen en zelf met ideeën te komen
 • Je werkt vraag- en resultaatgericht met een professionele houding
 • Je bent een collega die denkt in een vernieuwende aanpak
 • Je durft jezelf te zijn en staat open voor feedback geven en ontvangen
 • Je onderschrijft de kernwaarden van de organisatie

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.


Geplaatst op: 05-11-2019 Vacature: Gedragswetenschapper Jeugd