Gezinswerker Jeugd

24 - 32 uur, 20 - 24 uur HBO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Voor één van onze Friese gemeentelijke opdrachtgevers komen wij i.v.m. zwangerschapsvervanging graag in contact met een professionele gezinswerker (24-28 u/week) voor de komende maanden. 

 

Wat je gaat doen is het volgende:

 • Je wordt ingezet op alle casussen die zich aandienen, maar met name op het vlak van veiligheidsregie en het opstellen van veiligheidsplannen vanuit de benaderingswijze Signs of Safety. Dit soort casuïstiek komt namelijk veelvuldig voor.
 • Je doet onderzoek naar opgroei– en/of opvoedingsproblemen
 • Je reageert op zorgsignalen vanuit de omgeving en hulpverleningsketen
 • Je neemt positionering en regie in, in de keten van hulpverlening
 • Je leidt netwerkbijeenkomsten
 • Je voert regie op de uitvoering van een veiligheidsplan
 • Je bemiddelt en grijpt in bij crisissituaties of vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KMHG)
 • Waar nodig dien je een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming in
 • Je zorgt voor de wettelijk vereiste beschikking en in voorkomende gevallen voor zorgregie en veiligheidsregie
 • Je kunt handelen en ingrijpen wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is
 • Je maakt een sterke analyse welke vorm van hulp er nodig is voor jeugdige en/of ouders om opgroei- en/of opvoedingsproblemen te kunnen aanpakken en toe te werken naar zelfregie en zelfredzaamheid van het gezin

Wat vragen wij van jou?

Voor het goed kunnen uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden verwachten we dat je het volgende met je meebrengt:

 • Een SKJ accreditatie
 • Ervaring met de invulling van veiligheidsregie en het opstellen van veiligheidsplannen vanuit de benaderingswijze Signs of Safety
 • Ervaring in het doen van onderzoek naar opgroei– en/of opvoedingsproblemen
 • Ervaring in het reageren op zorgsignalen vanuit de omgeving en hulpverleningsketen
 • Het kunnen nemen van positionering en regie in de keten van hulpverlening
 • Netwerkbijeenkomsten kunnen leiden
 • Regie kunnen voeren op de uitvoering van een veiligheidsplan
 • Bemiddelen en kunnen ingrijpen bij crisissituaties of vermoeden van KMHG
 • Waar nodig een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming kunnen indienen
 • Werkhouding waardoor flexibiliteit vanzelfsprekend is: sommige casussen vragen ook buiten kantooruren of vastgelegde werkdagen, aandacht en inzet

Geplaatst op: 25-10-2018 Vacature: Gezinswerker Jeugd