Gids Veilig Verder, Jeugd

20 - 24 uur HBO, WO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Als gids veilig verder ben je erop gericht om de veiligheid te stabiliseren in complexe gezinssystemen en daarmee maatregelen in het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) te voorkomen. Als gids veilig verder stel je de randvoorwaarden op het gebied van veiligheid op en je maakt met het gezin en het netwerk een plan om hieraan invulling te geven. Daarbij fungeer jij als eerste aanspreekpunt. Als de veiligheid geborgd is, schaal je af naar je collega’s binnen het team gidsen jeugd. Je versterkt hen bovendien in hun kennis en expertise op het gebied van veiligheidsvraagstukken in gezinnen. Taken

 • Analyseren van de vraag van kinderen, hun ouders en andere belanghebbenden. Binnen deze functie staat daarbij de veiligheid van het kind centraal
 • Informatie verstrekking, advisering, consultatie (zowel aan ouders, kinderen als aan professionals);
 • Het in samenspraak met betrokkenen komen tot een passend hulpverleningsaanbod waarbij heldere randvoorwaarden worden gesteld met betrekking tot de veiligheid;
 • Het organiseren en/of deelnemen aan Jeugdbeschermingstafels in samenwerking met o.a. de Raad voor de Kinderbescherming;
 • Het afstemmen met partners in het sociale domein;
 • Het verwerken van informatie in het registratiesysteem en het bewaken en bijhouden van deze informatie;
 • Regiefunctie op het proces: opstellen van routeplannen, zorgen voor een adequate uitvoering van de afspraken door alle betrokken partijen, evalueren van de resultaten uit het routeplan. Indien nodig schaal je op de juiste manier op naar partijen die wél gedwongen maatregelen uitvoeren;
 • Je deelt kennis en adviseert collega’s en andere partijen in zaken waarin veiligheidsvraagstukken spelen. Daarin neem je in eerste instantie een ondersteunende rol aan (in plaats van het beslissen voor hen of zaken overnemen).

Wat vragen wij van jou?

 • Beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Heb je een goed analytisch vermogen en kan vanuit een ‘helicopterview’ werken;
 • Ben je stressbestendig, flexibel en beschik je over een goed improvisatievermogen;
 • Ben je goed in staat het werk te managen;
 • Ben je gericht op samenwerking;
 • Ben je in staat zelfstandig en methodisch te werken;
 • Ben je geregistreerd als SKJ professional.

Geplaatst op: 11-07-2019 Vacature: Gids Veilig Verder, Jeugd