Als Jeugdbeschermer ontferm jij je over de kinderen die ernstig beschadigd zijn of dreigen te raken. Door jouw beslissingen en adviezen bied jij gezinnen in kwetsbare situaties nieuwe toekomstperspectieven! Kom jij als jeugdprofessional ons team versterken?

 

Jij komt in beeld als een rechter bepaalt dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is en een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt. Hierbij gaat het vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, zoals schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestigingsproblemen. Vaak is eerder al geprobeerd om met hulp op vrijwillige basis te werken naar een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd.

De veiligheid van een kind of kinderen in een gezin: daar richt jij je op. Je pakt zelfstandig cases op en leidt deze in goede banen. Bij een ondertoezichtstelling begeleid jij ouders bij de verzorging en opvoeding van hun kind(eren) Je brengt het netwerk in kaart van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen. En je stelt samen met de ouders en het kind een uitgebreid plan van aanpak en behandelplan op om de situatie in een gezin te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. En je houdt alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier.

Als de rechter bepaalt dat de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is en het ouderlijk gezag beëindigt, is het mogelijk dat jij er verantwoordelijk voor wordt dat een kind een goede opvoeding krijgt, vaak in een pleeggezin of tehuis. Zo treed je op als wettelijke vertegenwoordiger, informeer je de ouders over de ontwikkeling van hun kind en ga je op bezoek bij het kind. Ook adviseer je over de huidige situatie en leg je verantwoording af in de rechtbank als het nodig is, bijvoorbeeld als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen. Even concreet de werkzaamheden op een rij:

 • Het voeren van gespreken met cliënten, het systeem en ketenpartners
 • Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte vast en geven van een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies
 • Het inschatten van de te verwachten begeleiding. Verricht hiertoe onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden rondom aanmelding – intake, start van de zorg en indicatiestelling conform de normen van beoordeling, modules en werkdocumenten
 • Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem
 • Het beheren van de applicaties waarin gewerkt wordt voor registratiedoeleinden
 • Het coördineren van interne doorstroom van cliënten
 • Het verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars
 • Het onderhouden van contacten met de bij de cliënt betrokken ketenpartners inzake de afstemming rond aanmelding, intake, indicatiestelling en doorverwijzing

Wat vragen wij van jou?

In jouw werk heb je te maken met een pittige doelgroep, hectische situaties en intensieve trajecten. Denk aan een vechtscheiding waarin ieder gezins- of familielid een ander standpunt inneemt en jou probeert te beïnvloeden. Of een gezin dat voor overlast zorgt in de buurt en zich moeilijk laat helpen door hulpverleners. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen, laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je altijd in staat naar het hogere doel te kijken; de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Je bent enorm betrokken bij de gezinnen waaraan je hulp biedt en ziet snel wat nodig is om situaties te verbeteren. Maar je kunt ook afstand nemen en jouw standpunten overtuigend overbrengen. Aan gezinnen, collega’s en externe organisaties als de rechtbank en instellingen. Als jeugdbeschermer heb je intensief contact met jouw collega’s jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper binnen het team. Wekelijks is er een casuïstiek bespreking waarin we overleggen over moeilijke cases en we gezamenlijk lastige beslissingen nemen. Verder vragen we van je:

 • Een SKJ registratie
 • Een afgeronde HBO opleiding MWD / SPH / Social Work
 • Bij voorkeur werkervaring in het gedwongen kader bv als jeugdbeschermer, ambulant gezinscoach, persoonlijk begeleider of in de jeugdreclassering
 • Kennis van (ontwikkelingen binnen de) juridische wet- en regelgeving en de sociale kaart
 • Gedegen kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën
 • Integriteit en betrouwbaarheid
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen
 • Prioriteiten kunnen stellen en doelgericht kunnen werken
 • Klant -en servicegerichte werkhouding
 • Flexibele en taakgerichte werkhouding
 • Helicopterview en procesgericht kunnen werken
 • Proactief signaleren, accuraat werken, meedenken en adviseren t.a.v. verbetering hulpverleningsbeleid opwerkeenheid niveau
 • Probleemoplossend vermogen
 • Ruime ervaring met computersystemen
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een casusbeschrijving
 • Dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto
 • Dat je je herkent in de christelijke kernwaarden en de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijft en een positief christelijke levensovertuiging hebt

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.