Functieomschrijving

De ambtelijke organisatie werkt voor 2 gemeentebesturen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie. De afdeling Jeugd en Samenleving telt ruim 100 medewerkers en vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten. De afdeling bestaat uit de volgende teams:

 • Jeugd en Gezin (jeugdhulp, ondersteunings- en advies team).
 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs).
 • Sociaal Teams (voor meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties).
 • Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling).

Opdracht: In deze opdracht richt je je op het implementeren van beleidstaken van team Samenleving.

 • Je werkt nauw samen met collega’s aan projecten, adviezen, opdracht- en subsidieverlening.
 • Je assisteert bij projecten, je organiseert en faciliteert bijeenkomsten.
 • Je beheert diverse subsidieaccounts op terrein van zorg, welzijn en sport. Je onderhoudt ook contacten met deze organisaties.
 • Je voert diverse uitvoerende taken uit zodat het beleid van bijvoorbeeld mantelzorg, gezondheid, sport en wonen in de gemeenten tot uitvoering komt. Je ervaringen geven je aanleiding om mee te denken om beleid, uitvoering en samenwerkingen aan te passen.
 • Je adviseert over en werkt mee aan het versterken van de sociale basis, en je betrekt instellingen en inwoners hierbij.
 • Ontwikkelingen kunnen taken nog doen verschuiven en veranderen.

Jij werkt met collega beleidsadviseurs aan adviezen, projecten en opdracht- en subsidieverlening. Jij onderzoekt, verwerkt, analyseert, denkt mee en stemt af. Zo ondersteun je de integrale advisering van het gemeentebestuur. Je wacht niet tot je een opdracht krijgt. Je bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je werkt nauw samen met collega’s en zoekt actief verbindingen en samenhang, binnen en buiten ons concern. Je hebt als beleidsmedewerker oog voor de uitvoering en voor (initiatieven van) burgers. Het gaat kortom om een veelzijdige functie die vraagt om doorzettingsvermogen en omgevingsbewustzijn, en soms om inzet buiten kantooruren.

Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid om in vaste dienst van de gemeente te komen!

Wat vragen wij van jou?

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als Beleidsadviseur Sociaal Domein binnen een overheidsinstantie.
 • Ervaring als Beleidsadviseur binnen de beleidsterreinen Zorg Welzijn en WMO.
 • Ervaring met het organiseren en faciliteren van bewonersbijeenkomsten.
 • Ervaring binnen een gemeentelijke organisatie. 
 • Ervaring met subsidieverlening.
 • Interesse in het lokaal bestuur, sociaal domein en maatschappelijke ontwikkeling en/of aanverwante thema's. 

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Klantgericht.
 • Resultaatgericht.
 • Betrouwbaar. 
 • Samenwerken.
 • Bestuurlijke sensitiviteit.
 • Goede communicatieve vaardigheden en een vlotte en kernachtig schrijfstijl.
 • Verbindend.
 • Innovatief.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.