Als beleidsadviseur voer je handhavingsprocedures op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet. Deze procedures bestaan (onder andere) uit;

 

 • Het beoordelen van het handhavingsverzoeken;
 • Het opstellen van vooraankondigingen last onder dwangsom en last onder bestuursdwang;
 • Het beoordelen van zienswijzen;
 • Het adviseren over en het opstellen van besluiten last onder dwangsom en last onder bestuursdwang;
 • Het vertegenwoordigen van het college in bezwaar en beroep.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een relevante juridische opleiding op minimaal HBO niveau;
 • Je hebt kennis van de Wabo en de Algemene wet bestuursrecht;
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het (zelfstandig) voeren van handhavingsprocedures op het gebied van het omgevingsrecht;
 • Je kunt ingewikkelde problemen ontrafelen, opknippen en op overzichtelijke wijze ordenen;
 • Je kunt verandering in bestaande situaties voorzien en daarop inspelen;
 • Je kunt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samenbrengen;
 • Je bent initiatiefrijk, klantgericht, een teamspeler en je hebt een analytisch vermogen.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.