Juridisch beleidsadviseur Sociaal Domein /Jeugdwet

32 - 36 uur HBO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Binnen het Sociaal Domein draagt onze gemeentelijke opdrachtgever bij aan een zelfstandig bestaan van de inwoners. Binnen deze gemeente worden taken uitgevoerd op het vlak van de Participatiewet, de Leerplichtwet, de WMO en de Jeugdwet.

Voor de duur van 6 maanden met optie tot langere duur zoeken wij voor 36 u/week een ervaren juridisch beleidsadviseur Sociaal Domein / Juridisch medewerker Jeugdwet.

Waarin je je gaat vastbijten is het volgende:

 • Adviseren van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) met betrekking tot juridische en beleidsmatige aspecten
 • Het actualiseren van het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein, het opstellen van verordeningen en beleidsregels
 • Informeren van de afdeling WIZ en afdeling Beleid over (wijzigingen in) wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Voorstellen schrijven met betrekking tot gemeentelijk beleid, mandaatverlening en andere besluiten
 • Afhandelen van WOB verzoeken voor het sociaal domein
 • Afhandelen van AVG verzoeken voor het sociaal domein
 • Behandelen van bezwaar- en beroepschriften op het gebied van Jeugdwet en vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke procedures
 • Adviseren over kwaliteitsverbetering met betrekking tot de uitvoering van de Jeugdwet
 • Ontwikkelen van brieven en beschikkingen met betrekking tot de Jeugdwet
 • Optreden als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Lelystad
 • Deelnemen aan in- en externe overleggen

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen 2 teams, namelijk het team Werk, Inkomen, Zorg (WIZ)- bedrijfsondersteuning (BO) voor 24 uur en het team Sociaal Maatschappelijk Beleid voor wat betreft de werkzaamheden op het terrein van de Jeugdwet voor 16 uur

Wat vragen wij van jou?

Voor deze mooie rol beschik je over het volgende:

 • HBO werk- en denkniveau op juridisch terrein blijkend uit een opleiding.
 • Goede kennis van de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet openbaarheid van bestuur (WOB), de Ioaw/Ioaz, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) en de Jeugdwet
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen het sociaal domein
 • Minimaal 3 jaar ervaring in behandelen van bezwaar- en beroepschriften in Jeugdwet en met het vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke procedures, adviseren over kwaliteitsverbetering, ontwikkeling van brieven en beschikkingen m.b.t. de Jeugdwet, als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers Jeugd- en Gezinsteam, afhandelen van WOB verzoeken voor het Sociaal Domein, afhandelen van AVG verzoeken voor het Sociaal Domein
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Kennis van de applicaties Suite4sociaaldomein en Corsa (Documentmanagementsysteem)

Geplaatst op: 07-01-2019 Vacature: Juridisch beleidsadviseur Sociaal Domein /Jeugdwet