Leerplichtambtenaar (32-36 u/week)

24 - 32 uur, 32 - 36 uur HBO

Als Leerplichtambtenaar bestrijd je schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten van jeugdigen tussen 5 en 18 jaar. Doel van de leerplicht is ervoor zorgen dat jongeren binnen hun mogelijkheden hun school afmaken, met voldoende bagage de arbeidsmarkt betreden en een maatschappelijk carrière op kunnen bouwen.

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet
 • Je onderzoekt de reden van schoolverzuim en biedt begeleiding aan leerlingen, ouders en scholen die zoeken naar oplossingen om voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim te voorkomen
 • Je houdt spreekuren op scholen en op het gemeentehuis
 • Je bent partner in multidisciplinair overleg
 • Ook behandel je aanvragen voor een vrijstelling van de leerplicht of voor verlof
 • In het uiterste geval kan je een proces-verbaal opmaken tegen de ouders en/of de jongere
 • Het administratief vastleggen van verzuim en de vervolgacties hoort ook bij de functie
 • Het is een zelfstandige, specialistische functie  met veel in- en externe contacten. Je past wet – en regelgeving toe, en je hebt inzicht in – en gevoel voor – sociale maatschappelijke problematiek. Daardoor weet je de juiste balans te vinden tussen handhaving en zorg
 • Je ontwikkelt cijfermateriaal VSV
 • Je ondersteunt bij de ontwikkeling van het leerplicht-, VSV- en RMC-beleid.
 • In voorkomende gevallen verricht je gespreksvoering op overige relevante terreinen binnen het sociaal domein
 • Je werkt in de modules van Civision Samenlevingszaken (onderwijs, jeugd en WMO).
 • Een goed, marktconform salaris conform CAR UWO CAO
 • Ingezet worden op uiteenlopende projecten bij verschillende gemeentelijke opdrachtgevers;
 • Bij aanstelling direct contractmogelijkheden bespreekbaar bij Kenonz of bemiddeling van ZZP’er;
 • Een volledige reiskostenvergoeding woon-werk;
 • Vakinhoudelijke nascholing;
 • Regelmatig sportieve activiteiten en uitjes met je collega’s van Kenonz;
 • Een kennisbank met je collega’s in hetzelfde vakgebied met wie je kunt sparren over vakinhoudelijke zaken;
 • Tussentijdse evaluaties;
 • Jaarlijks een functioneringsgesprek om je ontwikkeling en opleidingsbehoefte te bespreken.

Geplaatst op: 09-03-2018 Vacature: