Leerplichtambtenaar

24 - 32 uur, 20 - 24 uur HBO, WO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Een leerplichtambtenaar zorgt er voor dat leerlingen binnen hun mogelijkheden hun school afmaken, met voldoende bagage de arbeidsmarkt betreden en een maatschappelijk carrière op kunnen bouwen. Als leerplichtambtenaar heb je een rol in zorg, samenwerking en handhaving.

Verantwoordelijkheden:

Zorg: bij verzuim neemt de leerplichtambtenaar contact op met alle betrokkenen. Je onderzoekt de oorzaak van het verzuim en in overleg met de betreffende leerling, ouders/verzorgers, eventuele betrokken ondersteuners/hulpverleners en school organiseer je interventies om de leerling (weer) naar school te krijgen. Je biedt ondersteuning, begeleiding, advies, verwijzing en bemiddeling van leerlingen, ouders/verzorgers richting hulpverlenende instanties, (andere) school of instelling. Je geeft voorlichting aan scholen/instellingen, ouders/verzorgers, leerlingen en samenwerkende instanties over leerplicht en het voorkomen van verzuim.

Samenwerking: Je werkt nauw samen met het Gebiedsteam en hebt structureel contact en overleg met de verschillende betrokken partijen en kunt bemiddelen, regisseren om hulp te organiseren bij (dreigend) schoolverzuim. Je hebt een ondersteunende en adviserende rol voor scholen. Je werkt regionaal samen met andere leerplicht-professionals voor professionalisering en deskundigheidsbevordering.

Handhaving: je treedt handhavend op als zich schoolverzuim voor doet en er geen andere geschikte handelingsopties meer zijn.

Wat vragen wij van jou?

 • Je kan makkelijk werken met een digitaal registratiesysteem
 • Je bent communicatief sterk
 • Beschikt over inlevingsvermogen en overtuigingskracht
 • Je bent samenwerkingsgericht en actief in het onderhouden van relaties
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en kunt goed plannen en organiseren
 • Je bent in staat te reflecteren op de eigen rol en beslissingen
 • Afgeronde HBO-opleiding op het gebied van jeugdhulp, hulpverlening of onderwijs
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving (Leerplichtwet, Wet op de kwalificatieplicht, RMC-wetgeving, jeugd, werk en inkomen, participatie).
 • In het bezit van een geldig BOA bewijs of bereid dit te halen

Geplaatst op: 12-07-2019 Vacature: Leerplichtambtenaar