Provincie Zuid-Holland

Functieomschrijving

Zoals elke grote stad kampen wij ook met een aantal maatschappelijke problemen waaronder mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Dit geldt met name voor deze opdracht waarbij de focus ligt op de gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Wij willen hen helpen om weer op het juiste pad terecht te komen en er vervolgens ook niet meer vanaf te raken op financieel gebied. Voor deze opdracht is het daarnaast van groot belang dat wij inventariseren op welke leefgebieden deze groep extra ondersteuning nodig heeft. De leefgebieden zijn: WMO, jeugd en gezin, Inkomen en participatie, huisvesting.

Dat betekent dat de kandidaat de reguliere taken als schuldhulpverlener uitvoert van intake, stabilisatie, budgetcoaching, schuldbemiddeling en nazorg etc. Hij of zij heeft daarbij een scherp en tegelijk inlevend oog voor onderliggende, vaak psychosociale, problematiek en weet daar effectief op te acteren.

Voor deze functie dient de kandidaat nog meer dan bij reguliere schuldhulpverlening problemen van de gedupeerde te onderkennen op alle aspecten van het Sociale Domein. De kandidaat begeleidt daarin de gedupeerde, zorgt voor de vereiste coördinatie en probeert zoveel mogelijk hobbels bij het aanvragen op andere leefgebieden weg te nemen. De kandidaat dient maatwerk te kunnen leveren en waar nodig ook ‘verantwoord buiten de bestaande lijntjes te kunnen kleuren’.

Wat vragen wij van jou?

Jouw inlevingsvermogen weerhoud je er niet van om met een zakelijke en resultaatgerichte blik naar je cliënten te kijken en daarbij ook de samenhang in hun problematiek te zien. Je handelt proactief en zelfsturend en kunt op veel verschillende niveaus communiceren. Daarnaast beschik je over:

  • een passende opleiding op hbo-niveau;
  • kennis van inkomen, arbeidsintegratie, belastingwetgeving en psychosociale hulpverlening;
  • affiniteit met de doelgroep;
  • ervaring met het werkterrein van schuldhulpverlening.

Competenties

  • Zeer groot empathisch vermogen;
  • Stressbestendigheid;
  • Uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
  • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Kan goed omgaan met weerstanden;
  • Kan uitstekend samenwerken en is een bruggenbouwer.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.