Functieomschrijving

Als Stadsteammedewerker vervul jij een uitdagende en afwisselende functie.

Je vervult binnen de functie diverse rollen, te weten:

“De aannemer”  Werkt praktisch, neemt de schade op en maakt een plan van aanpak met het gezin.

“De regisseur” Werkt overstijgend, coördinerend; formuleert samen met het gezin doelen en strategie en is (mede)verantwoordelijk voor de methodische uitwerking hiervan.

“De coach” Werkt versterkend en activerend; staat naast het gezin en stimuleert om zelf oplossingen op te pakken (empowerment).

Jouw kerntaken bevatten:

 • Outreachend en pro actief werken.
 • Adviseren van lokale professionals.
 • Relaties onderhouden met lokale professionals.
 • Trends signaleren.
 • Optreden bij crisissituaties.
 • Bemoeizorg.
 • Het maken van een adequate analyse van de situatie. 
 • Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezonde en veilige ontwikkeling van burgers.
 • Vraaggericht werken / maatwerk.
 • Helpen een (gezins- en of familie)plan op te stellen.
 • Versterken van eigen kracht/zelfredzaamheid van burgers, hun onderlinge omgeving en/of hun netwerk.
 • Effectieve interventies (laten) uitvoeren.
 • Borgen van het proces.
 • Inschakelen van specialistische ondersteuning (als nodig)
 • Opstellen opdrachtbevestiging / beschikking
 • Regievoering

 

 

 

Wat vragen wij van jou?

Competenties:

 • Durf 
 • Creativiteit
 • Zelfontwikkeling
 • Coachen
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Aanpassingsvermogen
 • Analytisch
 • Organisatievermogen

 Kennis

Wij zoeken een HBO- of universitair geschoolde professional. Je beschikt over de kennis/expertise en ervaring in het ambulant werken met gezinnen waarbij sprake is van een beperking. Daarnaast heb je als ‘expert van het gewone leven’, kennis van meerdere domeinen. Denk aan participatie, huisvesting, opvoeding, financiën, psychisch en sociaal functioneren. 

Aanvullende kennis en ervaring op een van onderstaande thema’s is een pre:

 • Kennis en ervaring met de werkwijze 1g1p;
 • Kennis van veiligheidsinstrumenten / methodieken;
 • Kennis van netwerkstrategieën en of netwerkberaden;
 • Kennis van het werken vanuit de eigen kracht;
 • Kennis van jeugd en opvoedhulp is een pre;
 • Kennis van LVB problematiek is een pre;
 • Kennis van psychiatrie is een pre;
 • Kennis van verslaving is een pre.

Vaardigheden

De medewerker stadsteam beschikt over goede analytische vaardigheden. Je bent in staat om in korte tijd een adequate inschatting te kunnen maken van de situatie. Je kunt in een multidisciplinair team werken waarin je je kennis en vaardigheden deelt, maar ook kennis en vaardigheden haalt bij collega’s. Tevens ben je in staat om domeinoverstijgende vragen van ouders adequaat op te pakken. Je bezit een groot organisatievermogen waarbij prioriteiten stellen, het aanbrengen van structuur, adequaat plannen en het behouden van overzicht belangrijk is. Ook resultaat gericht kunnen werken is een belangrijke vaardigheid. Daarnaast ben je creatief in het vinden van oplossingen, of het op zoek gaan naar oplossingen ook als deze nog niet bestaan. Je bent een verbinder en beschikt over een groot netwerk of je bent in staat die op korte termijn aan te leggen en te behouden. 

Houding

De medewerker Stadsteam heeft een open en transparante houding, wat je tevens als werkhouding hanteert naar burgers en andere betrokkenen. Je bent vasthoudend en heb lef en durf. Ook heb je een dienstverlenende houding. Je sluit aan bij de vraag van de cliënt en probeert op maat, met behoud van eigen kracht van burgers en gericht op “normaliseren” samen een plan op te stellen. Je denkt in mogelijkheden in plaat van in problemen en bent gericht op “ontzorgen”. Tevens ben je in staat tot zelfreflectie, het vormgeven van je eigen ontwikkelingsdoelen en het werken hieraan. Je bent in staat feedback te ontvangen en te geven en levert een adequate bijdrage ten behoeve van de ontwikkeling van het team.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.