Medewerker vergunningverlening Wabo

32 - 36 uur HBO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Je gaat aanvragen van omgevingsvergunningen beoordelen en afhandelen voor: bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein.

Je gaat aanvragen beoordelen en afhandelen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken.

Je gaat werkzaamheden verrichten voor een adequate afhandeling van de aanvragen:

 • Regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening.
 • Controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten.
 • Toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid.
 • Het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidsbepalingen op grond van de bouwregelgeving.
 • Het zorg dragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines.
 • Opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist  (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.).
 • Het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening.
 • Organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager.
 • Waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

 

Wat vragen wij van jou?

 • Een afgeronde opleiding HBO Bouwkunde;
 • Minimaal Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 afgerond (ABW 2 is een pre);
 • Aantoonbare kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en Handhaving, middels een afgeronde cursus bouwbesluit of bouwverordening;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker vergunningsverlening;
 • Aantoonbare werkervaring met Squit XO.

 


Geplaatst op: 23-07-2019 Vacature: Medewerker vergunningverlening Wabo