Functieomschrijving

We zoeken meerdere opgavemanagers die ons helpen de huidige en toekomstige ontwikkelingen te vertalen naar opgaven voor de gemeente en zorgen voor de bewaking ervan. Dit doen opgavemanagers samen met interne collega’s van beleid, uitvoering en éxterne partijen. 

Als opgavemanager ben je strategisch sparringpartner van de directie en werk je in opdracht van directie en teammanagers aan de opgaven.  Kenmerkend voor het werk van de opgavemanager is dat een opgave zich in de loop van de tijd ontwikkelt en dus niet altijd afgebakend is. Het kan een opgave zijn vanuit het collegeprogramma, maar een opgave kan ook ontstaan door nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.  Het gaat om opgaven die teamoverstijgend zijn, dwars door de organisatie heen lopen en vaak meerdere portefeuillehouders raken.

Als opgavemanager schakel je tussen diverse rollen: opgavemanager, regisseur, projectleider, accounthouder, beleidsontwikkelaar of procesbegeleider. Binnen de diverse beleidsterreinen ben je allround inzetbaar. Je kunt ideeën en vraagstukken die samenhangen vertalen in uitvoerbare plannen. Je werkt samen met andere opgavemanagers in de gemeentelijke organisatie en wordt op basis van je talent ingezet op teamoverstijgende projecten. Je neemt op inspirerende wijze interne betrokkenen, externe partijen, initiatiefnemers en belanghebbenden mee. Dit betekent dat je goed kunt omgaan met verschillende belangen op lokaal, regionaal, ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Je werkt domeinoverstijgend en aan verschillende opgaven, programma’s, processen of projecten tegelijk. Huidige voorbeelden zijn de regiodeal, lelylijn, project sociale basis, programmamanagement van de omgevingswet, proces gericht op een maatschappelijke overeenkomst met een dorp.  Je opdrachtgever kan intern zijn (directie of teammanager), maar ook extern (regiodeal).  

Wat vragen wij van jou?

Je bent betrokken en een verbinder pur sang. Mensen willen graag met je werken. Je bent een stevige persoonlijkheid, neemt verantwoordelijkheid, kunt omgaan met conflictsituaties en blijft daarbij klantgericht. Dankzij je politiek-bestuurlijke antenne beweeg je je soepel in overleggen met bestuurders en gemeenteraad. Je bent omgevingsbewust en handelt per definitie integraal. Je bent pragmatisch ingesteld en hebt een afgeronde opleiding op WO-niveau. Vanzelfsprekend lever je kwaliteit en weet je dat opdrachten worden bepaald door het politieke bestuur en kunnen worden ingehaald door de (politieke) realiteit. We gaan ervanuit dat jij dit juist als een uitdaging en kans ziet om je in te zetten.

Verder ben je  initiatiefrijk, creatief  en oplossingsgericht. Je weet verbanden te leggen tussen de verschillende lagen van de organisatie en daarbuiten.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.