Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een Planbegeleider Wabo die met een betrokken en klantgerichte blik alle puzzelstukjes op de juiste plek kan zetten. Ben jij die goede puzzelaar?

 

Jouw invloed als planbegeleider WABO

Als Planbegeleider Wabo geef je informatie over onder andere (vergunning vrij) bouwen, (afwijkingen) bestemmingsplannen en/of uitvoeren van werkzaamheden. Je adviseert klanten over de te volgen procedures en de wijze waarop ze hun plannen het best kunnen aanvragen. Je toetst diverse (bouw)plannen op specifieke onderdelen binnen het vergunningverleningsproces. Je kunt dan denken aan toetsen aan volledigheid, bestemmingsplan, welstand en het Bouwbesluit. Je zet de procedures uit, bewaakt de termijnen en bent verantwoordelijk voor alle communicatie met de klant. Je coördineert de advisering van de diverse disciplines en zorgt voor een integraal afgewogen en goed gemotiveerd besluit. Je werkt nauw samen met collega’s binnen en buiten het team, zoals de regionale brandweer en de regionale omgevingsdienst ODRA.

 

Jouw team Omgevingsrecht en Veiligheid

Door toepassing van onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving, inclusief het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen (bijv. bestemmingsplannen), draagt het team bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde en de groene omgeving. Daarnaast draagt zij bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de samenleving. Zo maken de BOA’s en Bijzondere Wetten ook onderdeel uit van het team.

 

 

Global Goals Gemeente

Gemeente Rheden is in 2019 uitgeroepen tot de meest inspirerende Global Goals gemeente. En daar zijn we trots op! De Global Goals gebruiken we in ons werk om lokale vraagstukken aan te pakken. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over ongelijkheid, armoede, veiligheid en klimaatverandering. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven we hier vorm aan. Hun vragen en behoeften staan centraal. Met elkaar proberen we bij te dragen aan het geluk van onze inwoners. Help jij met jouw originaliteit, creativiteit en durf hieraan mee?

Wat vragen wij van jou?

Jouw achtergrond als planbegeleider WABO

Je bent representatief en professioneel en hebt aantoonbare relevante werkervaring. Kennis van en ervaring met de automatiseringsprogramma’s Squit en Bluebeam zou een absolute toevoeging zijn. Je hebt passie voor de publieke sector. Je durft te adviseren en communiceert makkelijk met mensen. Je bent een zorgvuldige medewerker met oog voor detail. Je bent een enthousiaste en leergierige persoonlijkheid.

 

Klantgerichtheid staat in onze organisatie voorop. Dit vraagt om inlevingsvermogen in de klant, het achterhalen van de vraag achter de vraag en creativiteit in het zoeken naar oplossingen. Premediation maakt onderdeel uit van onze manier van werken. We zijn actief in de voorbereidingen voor de Omgevingswet en passen daar onze werkwijze, houding en gedrag op aan.

 

Global Goals Gemeente

Gemeente Rheden is in 2019 uitgeroepen tot de meest inspirerende Global Goals gemeente. En daar zijn we trots op! De Global Goals gebruiken we in ons werk om lokale vraagstukken aan te pakken. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over ongelijkheid, armoede, veiligheid en klimaatverandering. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven we hier vorm aan. Hun vragen en behoeften staan centraal. Met elkaar proberen we bij te dragen aan het geluk van onze inwoners. Help jij met jouw originaliteit, creativiteit en durf hieraan mee?

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.