Planeconoom

32 - 36 uur HBO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven is de projectenportefeuille flink gegroeid. Daarnaast vragen ontwikkelingen zoals de wijziging van de BBV, invoering van de Vpb-plicht en toenemende aandacht voor de beheersing van grondexploitaties veel aandacht en tijd van onze planeconomen. Ten behoeve van voornamelijk de reguliere werkzaamheden binnen projecten zijn wij op zoek naar een planeconoom.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de navolgende taken:

 • Ondersteuning en advisering van projectmanagers bij het opstellen van de businesscase in de haalbaarheidsfase van projecten (zowel grondbeleid gerelateerd als investeringsprojecten) en coördinatie van de inbreng van andere financiële- en fiscale expertise.
 • Financieel-economische begeleiding tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase van projecten, waaronder:
  • Opstellen en bewaken van projectbegrotingen, zowel voor projecten vallend onder actief grondbeleid als faciliterende projecten (kostenverhaal), en de periodieke (jaarlijkse) herzieningen daarvan;
  • Adviseren bij de opdrachtbeschrijving t.b.v. de projectmanager m.b.t. de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die in de betreffende grond- en gebiedsexploitaties zijn vastgesteld;
  • Ter beschikking stellen van budgetten en het voeren van het budgetbeheer van de plannen waarvoor de grondexploitatie of gebiedsexploitatie is vastgesteld;
  • Voeren van de control op grondexploitaties en projectebegroting faciliterende projecten;
  • Ondersteunen van de projectmanager in het voorzien en beheersen van de risico’s van projecten;
 • Vervullen van een zelfstandige rol m.b.t. het gevraagd en ongevraagd leveren van financieel-economische adviezen.
 • Betrokkenheid bij het opstellen van anterieure (realisatie) overeenkomsten en privaatrechtelijk overeenkomsten.
 • Het periodiek leveren van informatie aan het management t.b.v. risicomanagement, geldstroombeheer, managementrapportages, begroting en jaarrekening.

Wat vragen wij van jou?

 • Werkzaam (geweest) als planeconoom, voor een periode van 3 jaar;
 • Een afgeronde HBO of WO opleiding;
 • Kennis van ruimtelijke ordening en aanpalende vakgebieden;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Onderkennen van maatschappelijke en juridische ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • Onderhandelings- en communicatie vaardigheden;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, opgedaan door 2 jaar gemeentelijke ervaring.
 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar bij aanvang. 

Geplaatst op: 23-07-2019 Vacature: Planeconoom