Als planeconoom ga je specifiek aan de slag voor het projectbureau RijswijkBuiten waar je ook fysiek aanwezig bent. RijswijkBuiten is een nieuwbouwlocatie van de gemeente waar uiteindelijk ruim 4.000 woningen zullen verrijzen. Inmiddels zijn er 1.000 woningen gerealiseerd.

Jouw taken als planeconoom zijn:

 • Opstellen en periodiek actualiseren van de grondexploitatie en het beheren van het grondexploitatiemodel;
 • Coördineren van de werkzaamheden ten behoeve van de (periodieke) actualisatie;
 • Maken van financiële analyses en opstellen van rapportages;
 • Actualiseren programma en planning (per project);
 • Berekenen cashflow;
 • Volgen prijsontwikkelingen en beoordelen / verwerken consequenties;
 • Volgen van civieltechnische ontwikkelingen en beoordelen / verwerken consequenties;
 • Bewaken en onderhouden van de grondexploitatie;
 • Uitlichten en afgeven van budgetten;
 • Signaleren van en rapporteren over onder- en overschrijdingen (budget uitlichting);
 • Uitvoeren van planeconomische toetsen voorafgaand aan opdrachtverlening;
 • Verstrekken van financiële adviezen;
 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies;
 • Informeren en adviseren van resultaatverantwoordelijke projectmanagers ter sturing van plannen tijdens de uitvoering;
 • Adviseren over en actualiseren van het ruimtegebruik;
 • Doorrekening (c.q. prognoses) van meerjaren-grondexploitatie op basis in- en externe mutaties en periodiek verslag;
 • Leveren van inhoudelijke bijdrage aan (periodieke) informatievoorziening zoals begrotingen en jaarwerkplannen.

Wat vragen wij van jou?

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom in de afgelopen 10 jaar;
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van Vastgoedkunde / Real Estate op minimaal wo niveau;
 • Aantoonbare werkervaring in het opstellen van bouwgrondexploitaties;
 • Aantoonbare werkervaring als planeconoom in gemeentelijke projecten en gebiedsontwikkeling in de afgelopen 3 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring in het waarderen van woningen in een gebiedsontwikkeling;
 • Aantoonbare werkervaring met het administratiemodel K2F (10 punten).
 • Werken bij Kenonz

  Ontdek alles over het werken bij KENONZ.