De dichtstbevolkte stad van Nederland en snelst groeiende stad binnen de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), biedt volop uitdagingen. De komende jaren gaat Den Haag een mobiliteitstransitie door om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. Den Haag staat voor de uitdaging om fors ruimtelijk te verdichten en daarbij tegelijkertijd de stad bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden. Ook Scheveningen – de badplaats van NoordWest Europa – moet bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk blijven.

Afgelopen zomer was dat met de grote aantallen bezoekers, die naar Scheveningen kwamen, niet het geval. Dat moet anders en dat pakt de afdeling Mobiliteit aan binnen het programma Mobiliteit Kuststrook.

 • De programmamanager Mobiliteit Kuststrook werkt binnen zijn programma aan de strategische ontwikkeling van de bereikbaarheid van de kuststrook, maar ook aan de concrete implementatie van maatregelen.
 • Er moet binnen het programma enerzijds aandacht zijn voor de operationele en tactische maatregelen op de korte en middellange termijn en anderzijds moet er visie ontwikkeld worden met daar aan gekoppelde maatregelen voor de lange termijn.
 • Binnen het ‘Actieplan tegengaan Overlast Scheveningen’ zijn maatregelen geformuleerd. Je verzorgt de coördinatie en voortgang van de maatregelen die voor rekening komen van de afdeling Mobiliteit.
 • Daarnaast ben je opdrachtgever vanuit de gemeente Den Haag voor het programma Slim en Schoon naar Stad en Strand; een samenwerkingsprogramma van de gemeente Den Haag met HTM, NS en MRDH. Binnen dit programma hebben alle partners geld beschikbaar gesteld om allen projecten uit te voeren die bijdragen aan een het beter, schoner en efficiënter bereikbaar maken van Scheveningen en het centrum van Den Haag.
 • Tenslotte ben je ook de vormgever van regionale afstemming met betrekking tot de kust (van de Maasvlakte tot aan Katwijk) en gesprekspartner voor alle partijen die hierbij betrokken zijn. Ook Kijkduin valt onder de verantwoordelijkheid van de programmamanager Mobiliteit Kuststrook. Kijkduin maakt momenteel een transformatie door, er komen zo’n 200 appartementen, winkels en pleinen met terrassen van restaurants en andere horeca. Ook deze locatie in Den Haag gaat op termijn een aanzienlijk aandeel van de strandbezoekers ontvangen. Dus ook voor deze locatie is goede bereikbaarheid met verschillende modaliteiten een noodzakelijkheid.

 

Taken van de programmamanager Mobiliteit

 • Kust: · Voorjaar 2021: realisatie korte termijn maatregelen Scheveningen ·
 • Zomer 2022: organiseren van middellange termijnmaatregelen van Scheveningen en Kijkduin ·
 • Opdrachtgever van het programma Slim & Schoon naar Stad & Strand (met NS, HTM en MRDH) ·
 • Lange termijn visie en realisatie bereikbaarheid Kuststrook

Salarisindicatie schaal 13

Wat vragen wij van jou?

Wat vragen wij?

Door jouw proactieve en onderzoekende houding, je analytische vaardigheden en je kunde om vanuit inhoud boven de materie te hangen weet jij het overzicht te bewaren, het geheel integraal aan te pakken, samen met anderen- koersvast te sturen naar het gewenste eindresultaat en vroegtijdig knelpunten en kansen te signaleren en naar vervolgacties te vertalen.

Omdat de aanpak verschillende samenwerkingsverbanden vereist, ben je een goede communicator, ben je een ster in het verbinden van belangen tussen partijen en zie je van daaruit altijd kansen het Haagse belang een stap verder te brengen en weet dat te vertalen naar gemeentelijk handelingsperspectief. Vanwege jouw integrale verantwoordelijkheid ben je een goede planner.

 • Jij hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Kernachtige en overtuigende analyses, beschouwingen, adviezen en annotaties voor managers en bestuurders lever je met gemak.
 • Om diezelfde reden ben je omgevingsbewust en heb je een goed gevoel voor politiek-ambtelijke verhoudingen.
 • Je bent in staat om snel te schakelen tussen verschillende taken, waaronder urgente politiek-bestuurlijke kwesties.
 • Verder beschik je over: · WO werk- en denkniveau. · Minimaal 3 jaar ervaring op het vakgebied van Mobiliteit. · Aanvullende opleiding op het gebied van project/programma management.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.