Projectleider Civiel Ingenieurs

36 - 40 uur, 32 - 36 uur HBO, WO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

 • Geeft inhoudelijk leiding aan één of meer projectteams met een multidisciplinaire samenstelling (voorbereiders, directievoerders, medewerkers van andere afdelingen binnen RO/EZ, externe bureaus en adviseurs);
 • Begeleidt grote regieopdrachten;
 • Draagt zorg voor en bewaakt de doelmatige besteding van de projectindicatoren tijd, geld, kwaliteit, risico’s en informatievoorziening;
 • Formuleert, bij sectorale projecten, de opdrachten i.o.m. de opdrachtgevers (bijv. Stadsdeel-coördinatie, Stadsbeheer en Verkeer en Vervoer), bepaalt de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het project, zorgt voor het verkrijgen van het ontwerp en stelt een ‘Programma van eisen’ op;
 • Stelt offertes op een maakt een plan van aanpak ten behoeve van de opdrachtgever;
 • Maakt tussen- en eindrapportages t.b.v. de opdrachtgever en het management en legt daarin verantwoording af over de besteding van de budgetten;
 • Stelt raadsvoorstellen op t.b.v. sectorale projecten;
 • Schrijft incidenteel voorstellen m.b.t. het uitvoeringsbeleid van projecten;
 • Bereidt de inspraakprocedures voor, organiseert inspraakavonden met belanghebbenden, overlegt en onderhandelt met vertegenwoordigers van belangengroepen (bewoners, ondernemers e.d.).

Wat vragen wij van jou?

 • Afgeronde HBO-/WO-opleiding op het gebied van Civiele Techniek;
 • Meerdere jaren (gemeentelijke) ervaring als projectleider op het gebied van civiele werken;
 • Ervaring en affiniteit met grote binnenstedelijke projecten is een grote pré.

Geplaatst op: 12-11-2018 Vacature: Projectleider Civiel Ingenieurs