De concrete taken zijn onder meer:

 • Zorgt voor verbinding op het dossier energietransitie in de organisatie;
 • Geeft leiding aan het team energietransitie bij het vormgeven van de positionering van de gemeente in de RES, de opzet en aanpak van de LES en de totstandkoming van een warmtevisie;
 • Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de te behalen mijlpalen;
 • Draagt zorg voor de strategische documenten (presentaties, plannen van aanpak en bestuurlijke besluitvormingsstukken);
 • Levert in samenwerking met het team een meerjarenperspectief op waarin de doelstellingen voor de energietransitie voor de eerste vier jaar nader zijn uitgewerkt, hierin wordt ook aandacht besteed aan de noodzakelijke capaciteit en financiële middelen;
 • Adviseert samen met het team over de consequenties van het klimaatakkoord;
 • Onderzoekt samen met het team de mogelijkheden voor een opdracht voor de Haagse Hogeschool en is daarvoor het aanspreekpunt.

Wat vragen wij van jou?

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het terrein van energietransitie en duurzaamheidsbeleid;
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met het begeleiden en aansturen van complexe projecten bij de overheid;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van duurzaamheid;
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.