Functieomschrijving

De ambtelijke organisatie werkt voor 2 gemeentebesturen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie. De afdeling Jeugd en Samenleving telt ruim 100 medewerkers en vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten. De afdeling bestaat uit de volgende teams:

 • Jeugd en Gezin (jeugdhulp, ondersteunings- en advies team).
 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs).
 • Sociaal Teams (voor meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties).
 • Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling).

I.v.m. langdurig zieken en piekwerkzaamheden zijn wij tijdelijk op zoek naar een Projectleider Zorg & Welzijn.  De opdracht Je zorgt voor advisering en beleidsontwikkeling voor een aantal specifieke thema’s van het sociaal domein. Vanuit het thema zorg en welzijn werk je thema overstijgend.

 • Je organiseert en verzorgt beleidsontwikkeling, legt dwarsverbanden, maakt resultaten van het beleid zichtbaar, lost vraagstukken op of zorgt dat deze op de goede tafel geagendeerd worden.
 • Je werkt nauw samen met collegae en zoekt actief verbindingen en samenhang binnen en buiten de organisatie, ook in de regio. 
 • Je richt je ook op integrale advisering van het gemeentebestuur.
 • Je zit project teams voor en je begeleidt bijeenkomsten met vertegenwoordigers van bewoners en instellingen waarbij je je doelen weet te realiseren.
 • Inhoudelijk houd je je bezig met het realiseren van een aantal projecten op het gebied van de verbinding van zorg en welzijn met wonen, maatschappelijke agenda voor herstel na corona, de regionale samenwerking op het gebied van zorg, verbinding en mentale gezondheid in de wijk, en de visie op ontmoeten in Amstelveen.
 • Ontwikkelingen kunnen projecten nog doen veranderen.
 • Je voorziet je collega's van adviezen over het verduurzamen van de thema's/ projecten waar je mee bezig bent.
 • Met je collegae en met belanghebbenden zorg jij dat Amstelveen en Aalsmeer voorbereid zijn en inwoners kunnen rekenen op goede voorzieningen. 
 • Het gaat om een veelzijdige opdracht, die soms inzet buiten kantoor(uren) vraagt.

Wat vragen wij van jou?

 • Een afgeronde relevante WO opleiding. 
 • Minimaal 5 jaar ervaring als Projectleider o.g.v. Zorg & Welzijn.
 • Werkervaring als Beleidsadviseur Sociaal Domein.
 • Ervaring bij een gemeentelijke organisatie.
 • Werkervaring met en inzicht in (totstandkoming van) beleid en met opdracht- en subsidieverlening.
 • Ruime ervaring in het leiden van projecten en voorzitten bijeenkomsten en je zorgt steeds dat je de beoogde resultaten behaalt.
 • Ruime ervaring met intensieve samenwerking met ketenpartners binnen het Sociaal Domein.
 • In staat om heldere en kernachtige adviezen te schrijven.

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Klantgericht.
 • Resultaatgericht.
 • Betrouwbaar.
 • Politiek-bestuurlijke sensitief.
 • Omgevingsbewust.
 • Sparringpartner.
 • Adviesvaardig.
 • Goed ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden.
 • Samenwerken.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.