Functieomschrijving

De doelstellingen van het project zijn: Een soepele invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022. De stelselherziening omgevingsrecht in drie onderdelen kan worden gesplitst. De eerste fase eindigt op 1 juli 2022. Op dat moment treedt de Omgevingswet in werking en moet een aantal concrete doelen zijn bereikt. 1. Wet – Toepasbaar maken van beleid en regelgeving . (o.a. bruidsschat, APV, bestemmingsplannen 2. Digitaal stelsel – Het aansluiten met de eigen systemen op het landelijke digitaal stelsel (DSO). Het herinrichten van processen en procedures. 3. Anders werken – Cultuur- /organisatieverandering.

Rol projectleider: 

Je gaat vooral zelfstandig aan de slag. Je faciliteert de leden van de projectgroep om zo optimaal mogelijk uitvoering te geven aan de opgave. Je faciliteert een open sfeer in de projectgroep waarbinnen medewerkers in staat gesteld worden om elkaars talenten en kwaliteiten te leren kennen en ze de ruimte krijgen om deze verder te ontwikkelen. Samen met de projectleden kom je tot gedragen voorstellen en leg je belangrijke besluiten voor aan het college. Een groot deel van het werk moet door de lijn worden opgepakt/uitgevoerd. Jij zorgt voor de verbinding met de lijn (teamleiders en medewerkers), zodat we tijdig klaar zijn.

Wat vragen wij van jou?

  • Je hebt ervaring met projectmatig en/of programmatisch werken. Je bent enthousiast en leergierig. Je beweegt je gemakkelijk binnen en buiten de organisatie. Je legt gemakkelijk verbinding tussen organisatie, management en bestuur. Je bent communicatief en je kunt je verplaatsen in mensen en in hun belangen. Je hebt een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen. Je bent proactief en denkt in kansen en mogelijkheden.
  • Je beschikt over de vijf kerncompetenties, samenwerken, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, verantwoordelijkheid en flexibiliteit.
  • Je bent pragmatisch in jouw aanpak en analytisch en doelgericht. Je wilt het gezicht zijn van het project.

 

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.