Provincie Noord-Holland

Functieomschrijving

Mens & Samenleving geeft invulling aan een groot beleidsterrein als het sociaal domein. Het sociaal domein is complex in termen van inhoud, organisatie, financiën en transformatieopgave. De nieuwe gemeente werkt samen met de andere gemeenten in de regio aan de gezamenlijke opgaven voor Jeugd, Wmo en Participatie. Dit betekent dat er veel afstemming plaatsvindt met andere beleidsmedewerkers in de regio. Je gaat aan de slag als Senior beleidsadviseur met als aandachtsgebied Jeugd, kerntaken zijn: – In gezamenlijkheid ontwikkelen van beleid in de regio samen met de regionale netwerkorganisatie (RNO); – Trekker van programma's en projecten; – In proces zetten van besluiten voor bestuur; – Sparringpartner bestuurders en collega's; – Voorbereiden regionale en lokale overleggen; – Coördineren van beleidsontwikkeling.  

Wat vragen wij van jou?

Wij zijn voor de functie van senior beleidsmedewerker sociaal domein op zoek naar een ervaren en doortastend persoon met veel kennis van de Jeugdwet. Je wordt enthousiast van grote veranderbewegingen binnen het sociaal domein en werken vanuit ‘De bedoeling’ waarbij jeugdigen en gezinnen centraal staan. Jij laat je niet afschrikken door ingewikkelde complexe vraagstukken in het sociaal domein waar meerdere belangen een rol spelen. Je krijgt hier zelfs energie van en vindt het fijn om samen met andere collega’s samen tot een goed beleidsvoorstel/advies en resultaat te komen.

Je wordt vaak gezien als een trekker van programma’s en projecten. Vaak ben jij degene die de regie op een opgave wilt voeren, waarbij de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen en hun sociale omgeving wordt versterkt. Je werkt graag aan de ‘beweging naar voren’: van zorg naar het voorliggend veld. Je hebt oog voor meer grip op kosten en draagt bij aan een krachtig partnerschap met de regiogemeenten in de regio en de samenwerking met aanbieders en ketenpartners. Je wilt continu leren, ontwikkelen en verbeteren op basis van voortschrijdende inzichten en bent een stevige gesprekspartner in onderhandelingen. Een resultaat leveren vind jij belangrijk en deze wil je ook laten zien. Het sociaal domein spreekt jou om meerdere redenen aan, maar je hart gaat vooral sneller kloppen van transformatieopgaven op (boven)regionaal niveau samen met andere collega’s. Je hebt hier al ervaring mee opgedaan. Voor een inkooptraject binnen het sociaal domein heb jij op het gebied van beleid de kennis in huis. Je ’draait hier je hand niet voor om’.

Kortom, je bent een proactieve en energieke collega met lef, politiek bestuurlijk sensitief en communicatief sterk in woord en geschrift. Je bent de schakelkracht op verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel / landelijk, (boven)regionaal, lokaal) geen 9-5 mentaliteit en beschikt over een goed onderhouden netwerk.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.