De gemeente Den Helder werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. Ze stellen zich dienstbaar op en zijn er voor de inwoners. Dit doen ze door in gesprek te gaan met inwoners om te horen wat er leeft en hen van daaruit te helpen bij het beantwoorden van hun vraag.  De medewerkers van de gemeente Den Helder voelen zich thuis bij deze manier van werken. Zij werken samen op basis van vertrouwen, hebben een proactieve houding en nemen verantwoordelijkheid. De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen. En dat in een prachtige stad op een toplocatie waar je trots op mag zijn. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige Rijkswerf Willemsoord en de Stelling. Wij zijn op zoek naar een

Senior juridisch adviseur Ruimte (M/V), 36 uur per week.

De gemeente Den Helder staat voor grote uitdagingen “in het ruimtelijke domein” de komende jaren; Nieuwe projecten worden opgestart, de Omgevingswet wordt ingevoerd en de inwoners verlangen een blijvend goede dienstverlening. Om dit te bereiken wordt op dit moment de organisatiestructuur aangepast waarin team de basis vormen. Er wordt gewerkt aan een toenemende programmatische samenwerking tussen die teams om tot betere integrale oplossingen en keuzes te komen.

Wat ga je doen?

Als senior juridisch adviseur Ruimte lever je een belangrijke bijdrage in de voorbereiding en realisatie van ruimtelijke plannen in onze gemeente.

  • Je coördineert en begeleidt de ontwikkeling van (bestemmings)plannen (in- en extern) en je levert een bijdrage in de realisatie.
  • Je geeft advies over, geeft vorm aan en verricht onderzoek ten behoeve van het beleid op het terrein van ruimtelijke ordening. Daarnaast signaleer, analyseer en adviseer je over de consequenties van landelijke ontwikkelingen voor het gemeentelijke beleid en draag je zorg voor regionale afstemming.
  • Je begeleidt (juridisch) verschillende procedures (inspraakprocedures, omgeving-vergunningprocedures, procedures uit de Wro) en voorlichtingsbijeenkomsten van ruimtelijke plannen.
  • Je beoordeelt ruimtelijke vraagstukken, o.a.de projecten die door Zeestad CV/BV worden uitgevoerd, en adviseert hierover aan het bestuur.
  • Je onderhoudt contacten met initiatiefnemers en strategische partners in de ruimtelijke ontwikkeling en legt verbindingen met andere onderwerpen in de fysieke leefomgeving.
  • Je ontwikkelt ruimtelijke beleid en bent verantwoordelijk voor het voorbereidingsproces inclusief het besluitvormingstraject.
  • Je werkt actief mee met de implementatie van de omgevingswet. Je hebt het vermogen om met bestuur, bewoners, organisaties en overheden interactief samen te werken. Je adviseert over en beoordeelt complexe ruimtelijke verzoeken.

 

 

Wat vragen wij van jou?

Wij vragen:

Voor deze veelzijdige functie (functietypering Medewerker Beleid/Specialist A) zoeken wij een deskundige en een in woord en geschrift communicatief vaardige nieuwe collega! Je bent gewend om initiatief te nemen en hebt een resultaatgerichte houding zonder verbinding te verliezen.

Je bent geïnteresseerd in aanpalende vakgebieden als wonen, verkeer en duurzaamheid zodat je de rol van bruggenbouwer kunt vervullen. Je neemt het voortouw om, in samenwerking met vakspecialisten op het gebied van o.a. stedenbouw, landschap, verkeer  en milieu, integraal te adviseren op complexe ruimtelijke vraagstukken. Actuele voorbeelden zijn de ontwikkeling van plannen voor de haven in samenwerking met Defensie, het Horecaplein op Willemsoord en de ontwikkeling van het gebied Koningstraat/Spoorstraat.

Heb jij een afgeronde academische opleiding planologie of ruimtelijke ordening en minimaal 5 jaar relevante (gemeentelijke) werkervaring? Ben jij in staat zaken vanuit een strategisch en analytisch perspectief te bekijken? Heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen?  Dan zoeken wij jou!

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.