Senior Wmo consulent

24 - 32 uur, 36 - 40 uur, 32 - 36 uur HBO

Deze middelgrote gemeente staat bekend om zowel kwantiteit als kwaliteit als het gaat om de gemeente in de toekomst én om haar dienstverlening. De ligging is mede bepalend voor de groei van werkgelegenheid in de regio. De gemeente staat bekend om haar goede voorzieningen en levendigheid.Binnen deze gemeente is ruimte ontstaan voor een Senior Wmo consulent voor 32-36 u/week voor de komende maanden. 

 • Je behandelt complexe zaken op het gebied van de maatwerkvoorzieningen Wmo
 • Dit doe je met name op de onderdelen begeleiding/ondersteuning, hulp bij het huishouden en woon- en vervoersvoorzieningen
 • Je levert een bijdrage aan de verhoging van de zelfredzaamheid in de samenleving van inwoners uit de doelgroep met als doel dat de afhankelijkheid van de overheid afneemt of verdwijnt
 • Je coördineert de werkzaamheden van de collega consulenten
 • Samen met de beleidsmedewerker en de teamleider onderhoud je de contacten met zorgaanbieders, leveranciers en externe instanties zoals CAK en SVB
 • Je vormt 'de brug' tussen consulenten en medewerkers administratieve- en financiële afwikkeling

Bedrijfsprofiel

Binnen deze gemeente houdt de afdeling Sociale Zaken zich bezig met de uitvoering van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wetgeving is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd en dat brengt zo z'n eigen dynamiek mee: veel proberen, veel uitzoeken, soms ook onzekerheid, veel uitleggen aan onze inwoners en juist hen ondersteunen in die nieuwe regelwereld. De komende periode wordt ingezet op integrale samenwerking met de gebiedsteams. Dat houdt o.a. in dat de toegang tot ondersteuning en zorg wordt geharmoniseerd en dat we de werkprocessen op elkaar afstemmen en in elkaar schuiven. Gezamenlijke huisvesting, structuurwijziging en een andere manier van werken zijn de onderwerpen van de komende tijd.

Functie-eisen

Voor deze mooie en uitdagende rol vragen wij het volgende van je:

 • Een relevante opleiding op Hbo- niveau en enige jaren ervaring
 • Kennis van en toepassen van relevante wetgeving, gemeentelijk beleid en procedures
 • Kennis van de Wmo, van het (gemeentelijk) beleid, van procedures en van de sociale kaart
 • Kennis van en vaardigheid in het begeleiden van cliënten
 • Vaardigheid in het verrichten van onderzoek en het opstellen van rapporten en adviezen
 • Vaardigheid om meerdere taken tegelijk uit te kunnen voeren zonder dat dit nadelige effecten heeft op de effectiviteit van je werk
 • Passieve beheersing van het Fries
 • Ook omschrijven de volgende competenties jou goed: stevige gesprekspartner, resultaatgericht, samenwerken, dienstverlenend, transparant, aanpassingsvermogen  

Arbeidsvoorwaarden

Wij zijn Kenonz, een detacheringsbureau die het anders doet dan anderen. We vinden het belangrijk om te weten wie je bent, wat je zoekt en waar je gelukkig van wordt. Wat maakt dat je je op je plek voelt op je werk, dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Dàt vinden wij belangrijk. En daar komen we alleen achter als we ècht met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.Wat kun je van ons verwachten?

 • Je kunt ingezet worden op uiteenlopende projecten bij verschillende opdrachtgevers;
 • Ook kun je bemiddeld worden naar een baan in rechtstreekse dienst bij de opdrachtgever;
 • Je krijgt een directe aanstelling bij Kenonz;
 • Altijd een volledige reiskostenvergoeding woon-werk;
 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Je verdient een goed salaris, gebaseerd op je vooropleiding en ervaring;
 • Regelmatig Vakinhoudelijke nascholing;
 • We organiseren meerdere keren per jaar sportieve activiteiten en gezellige uitjes met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een kennisbank van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt sparren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties;
 • En we voeren jaarlijks een functioneringsgesprek om je ontwikkeling en opleidingsbehoefte te bespreken.

Geplaatst op: 03-05-2018 Vacature: