Wat ga je doen?

Wij staan voor een belangrijke opgave, namelijk; de stad fors ruimtelijk te verdichten en daarbij tegelijkertijd de stad bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden. Dit vereist goed functionerende hoofdstructuren voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, deelmobiliteit en automobiliteit binnen de stad en aansluitend op die in de regio.

Als Strategisch Beleidsadviseur Netwerkmanagement geef je met een grote mate van zelfstandigheid en overtuigingskracht vorm in de ontwikkeling van regionale en stedelijke strategieën voor hoofdstructuur wegen. Goede samenwerking met andere diensten/afdelingen binnen de gemeente en andere overheden is hierbij essentieel. Om de stad leefbaar te houden is het van belang om te werken aan de Omgevingsvisie. Deze visie geeft aan hoe de stad zich de komende 30 jaar kan ontwikkelen, waar de aandachtspunten liggen en welke focus noodzakelijk is om de gewenste leefomgeving te realiseren. De visie over de leefomgeving is uitgewerkt vanuit alle aspecten van de fysieke leefomgeving.

Als Strategisch Beleidsadviseur Netwerkmanagement lever je, vanuit het perspectief Mobiliteit/Verkeer en Vervoer, een bijdrage in de verdere ontwikkeling en implementatie van de Omgevingsvisie. Je streeft naar integrale, breed gedragen strategieën en werkt samen vanuit gelijkwaardigheid, respect voor een ieders rollen en belangen en verbinding. Je adviseert senior en medior beleidsmedewerkers over mobiliteitsvraagstukken op gebiedsniveau.  

  Wat vragen wij van jou?

  Wat vragen wij?

  • Je fungeert je als strategische en inhoudelijke sparringpartner voor interne partners als stedenbouwkundigen en planologen en voor externe partners als Rijkswaterstaat. Met jouw overtuigingskracht weet jij deze klus te klaren.
  • Je hebt kennis op het gebied van mobiliteit en de fysieke en ruimtelijke inrichting van de leefomgeving. Die kennis weet je uit te drukken in kernachtige en overtuigende analyses, visies, adviezen en annotaties voor managers en bestuurders.
  • Je beschikt daarvoor over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
  • Je krijgt collega’s, interne en externe samenwerkingspartners en bestuur en politiek mee in jouw analyses, visies en adviezen omdat je organisatiesensitief en omgevingsbewust bent en een ster bent in samenwerken en verbinden. Jouw producten zijn daarmee overtuigend, niet gemakkelijk te overrullen of te negeren.
  • Om de doelen in jouw werkpakket te realiseren weet je te geven en te nemen, compromissen op een hoog ambitieniveau te formuleren, door je flexibel aan te passen aan de veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden of mensen. Je bent in staat om snel te schakelen tussen verschillende taken, waaronder urgente politiek-bestuurlijke kwesties.
  • Verder beschik je over: · WO werk- en denkniveau. · Minimaal 10 jaar ervaring op het vakgebied van Mobiliteit in een politiek-bestuurlijke omgeving. · Technische affiniteit/achtergrond op het terrein van het ontwerpen en ruimtelijk inpassen van infra.

  Werken bij Kenonz

  Ontdek alles over het werken bij KENONZ.