Functieomschrijving

Voor deze ambitieuze Friese gemeentelijke opdrachtgever zijn wij met spoed op zoek naar een strategisch beleidsadviseur Onderwijs per direct, voor 32 uur per week voor de komende maanden. 

Wat ga je doen?

Gemeenten hebben als taak zorg te dragen voor een toegankelijk, dekkend en kwalitatief hoogwaardig aanbod Voorschoolse Educatie (tot 4 jaar). In 2019 is een nieuwe beleidsperiode ingegaan van het landelijke onderwijsachterstandenbeleid. Het kabinet investeert structureel € 170 miljoen extra in een verruiming van het aanbod van voorschoolse educatie, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Hierbij zijn nieuwe kaders voor de verdeling en de bestemming van de onderwijsachterstandsmiddelen opgesteld. Behalve een nieuwe verdeling van de middelen, zijn er voor gemeenten ook aanvullende verplichtingen in het nieuwe beleid opgenomen:

  • De uitbreiding per 01-08-2020 van het wettelijke verplichte aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters (2,5 tot 4 jaar) van 600 uur (per week 4 dagdelen van 3 uur) naar 960 uur (4 dagdelen van 4 uur);
  • De wettelijke verplichting voor de inzet van HBO pedagogisch beleidsmedewerkers op voorschoolse voorzieningen met voorschoolse educatie vanaf 2022. Er moet nog een plan komen om de beschikbaar gestelde middelen in te zetten

Dit hangt samen met het nog te ontwikkelen nieuwe beleid voor peuteropvang en VVE. 

  • Lea/ bestuurlijke overleggen organiseren (altijd 2e helft van het jaar)
  • Schrijven van een advies t.a.v. de fusie van twee schoolbesturen

 

 

Wat vragen wij van jou?

Voor deze uitdagende beleidsrol op strategisch niveau vragen we het volgende:

  • Hbo of Wo achtergrond
  • Meerjarige beleidsmatige ervaring binnen een gemeente
  • Ruime achtergrond in onderwijsbeleid

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.