Wat ga je doen?  

 

 • Beoordelen indieningsvereisten melding sloopwerkzaamheden of veiligheidsplan benodigd is;
 • Inschakelen van specialisten voor complexe situaties en beoordelen toepasbaarheid advies vanspecialist;
 • Beoordelen melding voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken:
 • ­­Controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud van de meldingen in relatie tot de indieningsvereisten;
 • Opstellen adviesrapport;
 • Toetsen aan Bouwbesluit 2012 (werkwijze, asbestinventarisatierapport, afvalscheidingen eindbeoordelingsrapportage) en Wm (stortbewijs);

 

 • Toezicht op sloopwerkzaamheden, onderdeel asbestsloop en -verwijdering incl. eindbeoordeling op de werkzaamheden;
 • Nemen van materiaalmonsters op locatie;
 • Toezicht op mobiele brekers;
 • Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken (dit laatste indien niet door een marktpartij wordt getoetst).

Wat vragen wij van jou?

 • Relevante MBO/HBO opleiding

 

Aanvullende opleiding(en):

 • Specialistische opleiding asbestdeskundige conform SC570

Aanvullende kennis:

 • Woningwet;
 • Bouwbesluit;
 • Besluit Bodemkwaliteit (bbk);
 • Wet Bodembescherming (Wbb);

 

 • Omgevingsrecht;
 • Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;
 • Asbestherkenning;
 • Asbestverwijdersingsbesluit.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.