Functieomschrijving

 • Opsporen van overtredingen, verrichten van onderzoek en verantwoordelijk voor de juiste procedure;

 • Beoordelen van de aangetroffen situatie in de woning: signaleren, doorvragen, plaatsen van de overtreding in de sociale context (volgens afgesproken procedures);

 • Link kunnen maken met de handhavingsproblematiek achter de situatie;

 • Voeren van confrontatiegesprekken met een woningeigenaar of overtreder;

 • Signaleren van behoefte aan aanvullend onderzoek en opdrachtverlening daartoe;

 • Verrichten van administratieve- en andere voorkomende werkzaamheden, waaronder het opstellen van inspectierapporten ;

 • In- en extern adviseren vanuit het vakgebied en daarbij ook derden betrekken;

 • Proactief, signaleren van knelpunten en voorstellen doen tot verbetering van procedures en regelgeving;

 • Bereid om op projectmatige basis aan verschillende onderwerpen te werken.

 • Geven van  voorlichting en het verstrekken van informatie aan overtreders, bewoners en andere belanghebbenden;

Wat vragen wij van jou?

 • MBO+ (niveau 4), aangevuld  met specifieke opleiding BOA

 • Kennis van relevante wet en regelgeving zoals: BRP, Huisvestingswet, Huisvestingsverordening en bestemmingsplannen

 • Ruime (minimaal 4 jaar) en relevante werkervaring als toezichthouder van genoemde regelgeving

 • Ervaring met het schrijven en opstellen van rapporten.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.