Toezichthouder Woonfraude

24 - 32 uur, 32 - 36 uur HBO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

 • Opsporen van overtredingen, verrichten van onderzoek en verantwoordelijk voor de juiste procedure;

 • Beoordelen van de aangetroffen situatie in de woning: signaleren, doorvragen, plaatsen van de overtreding in de sociale context (volgens afgesproken procedures);

 • Link kunnen maken met de handhavingsproblematiek achter de situatie;

 • Voeren van confrontatiegesprekken met een woningeigenaar of overtreder;

 • Signaleren van behoefte aan aanvullend onderzoek en opdrachtverlening daartoe;

 • Verrichten van administratieve- en andere voorkomende werkzaamheden, waaronder het opstellen van inspectierapporten ;

 • In- en extern adviseren vanuit het vakgebied en daarbij ook derden betrekken;

 • Proactief, signaleren van knelpunten en voorstellen doen tot verbetering van procedures en regelgeving;

 • Bereid om op projectmatige basis aan verschillende onderwerpen te werken.

 • Geven van  voorlichting en het verstrekken van informatie aan overtreders, bewoners en andere belanghebbenden;

Wat vragen wij van jou?

 • MBO+ (niveau 4), aangevuld  met specifieke opleiding BOA

 • Kennis van relevante wet en regelgeving zoals: BRP, Huisvestingswet, Huisvestingsverordening en bestemmingsplannen

 • Ruime (minimaal 4 jaar) en relevante werkervaring als toezichthouder van genoemde regelgeving

 • Ervaring met het schrijven en opstellen van rapporten.


Geplaatst op: 05-11-2019 Vacature: Toezichthouder Woonfraude