Vakinhoudelijk coördinator Jeugd

32 - 36 uur HBO, WO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Voor een Gemeente in de regio Groningen zoeken wij een Vakinhoudelijke coördinator jeugd. Het betreft een functie voor langere duur voor 32-36 uur per week.

Je bent als vakinhoudelijk coördinator Jeugd verantwoordelijk voor de operationele aansturing van één van de CJG's in de regio Groningen. 

Als coördinator ben je de ruggengraat van het team, je geeft leiding aan een team waarin casemanagers, casusregisseurs, gezinsbegeleiders, opvoedondersteuners en jongerenwerkers deel van uitmaken.

Naast het creëren van een prettige cultuur zorg je voor het primaire proces en bewaak je de kwaliteit. Ook ben je de verbinder richting andere teams, zowel binnen als buiten de gemeente. 

Er is sprake van complexe en meervoudige vraagstukken en er is vaak sprake van veiligheidsvraagstukken. 

Je neemt als coördinator beslissingen en neemt besluiten bij knelpunten, je hakt knopen door bij klachtgevoelige zaken en zaken die dreigen te stagneren of bij veiligheidsdreigingen. 

 • Stimuleren van samenwerking binnen de multidisciplinaire teams. Het afstemmen op de rollen en taken is een continue proces welke bewaakt moet worden en waarop frequent gestuurd moet worden.
 • Stimuleren van samenwerking extern. In de casuïstiek met een hoge mate van complexiteit is het risico op samenwerkingsproblemen groter. Vanuit het kader is het van belang om dan zo spoedig mogelijk met elkaar af te stemmen over de te volgen route. 
 • Zorgdragen voor het oppakken van nieuwe meldingen. Crisissen komen frequent voor. De coördinator is in staat om, in overleg met de individuele medewerker, de zaak alsnog op te kunnen pakken.
 • Voeren van procesregie: bij (be)dreiging vanuit cliënten richting medewerkers of anderszins onderhoudt de coördinator intern de regie over de te volgen procedure. De coördinator stemt af en werkt samen met de betrokken ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, jurist en eventueel andere betrokken.
 • Voeren van klachtgesprekken. Wanneer een cliënt ontevreden is t.a.v. route en proces of bejegening zal de coördinator met de cliënt in gesprek gaan.
 • Vertalen van gemeentelijk beleid naar de uitvoering en vice versa het signaleren van trends en ontwikkelingen t.b.v. het ontwikkelen van nieuw beleid.

Wat vragen wij van jou?

Voor deze mooie en uitdagende rol vragen wij het volgende:

 • Relevante HBO(+) opleiding
 • Ervaring en affiniteit met complexe problematiek van kinderen en hun gezinnen en met multidisciplinair werken
 • Ruime ervaring binnen de Jeugdzorg en gedegen kennis van de Jeugdwet
 • Ruime ervaring met leidinggeven en organiseren, je bent een bindende persoonlijkheid
 • Sterke communicatieve en coachende vaardigheden
 • Analytisch en diagnostisch sterk
 • Oplossingsgericht, sterk in netwerken en behouden van het netwerk
 • Organisatiebewust, goed in managen veranderingen
 • Flexibel, innovatief, leergierig
 • Lef en durf om knopen door te hakken
 • Registratie SKJ

Geplaatst op: 23-10-2018 Vacature: Vakinhoudelijk coördinator Jeugd