Wij zijn op zoek naar een Vergunningverlener Bouw

Wat ga je doen?

 

Beoordelen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk:

 • Controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud (inclusief berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
 • Toetsen aan bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit;
 • Toetsen aan bouwbesluit en bouwverordening; d) opstellen conceptvergunning en bepalen voorwaarden op basis van (eventuele) bijdragen jurist en specialisten;
 • Verlenen van ontheffing of het toepassen van de gelijkwaardigheidsbepaling van het bouwbesluit / bouwregelgeving;
 • Beoordelen en afwegen legalisatiemogelijkheden bij afwijking van de vergunning.

 

Beoordelen aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffing voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit)

 • Beoordelen aanvraag;
 • Opstellen conceptbesluit op basis van integrale afweging van (eventuele) bijdragen van jurist en specialisten;
 • Beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere geldende kaders;
 • Beoordelen wanneer specialisten (slopen, asbest, monumenten e.a.) moeten worden ingeschakeld;
 • Opstellen conceptbesluit op basis van integrale afweging van (eventuele) bijdragen van jurist en specialisten (o.a. sloop en asbest en monumentenzorg).

 

De complexiteit van de activiteiten wordt veroorzaakt door de ingewikkeldheid van de activiteit zelf of het type bouwwerk. Hierbij zijn de volgende bouwwerken doorgaans eenvoudig (nietcomplex):

 • (Schotel) antennes
 • Gevelwijzigingen
 • Erf- en perceel afscheidingen
 • Zonnecollectoren en zonnepanelen
 • Dakkapel/dakopbouw
 • Dakramen
 • Reclame
 • Bijgebouw, berging/ garage; overige gebruiksfunctie
 • Verbouw/ aanbouw woningen
 • Geschakelde en seriematige bouw

Wat vragen wij van jou?

* Relevante MBO/HBO opleiding

* Basiscursus en ambtenaar bouw- en Woningtoezicht I (inclusief Awb, omgevingsrecht, brandveiligheid, Wro (bestemming), monumenten en bouwfysica

* Diepgaande kennis op bouwbesluit en bouwverordening

 

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.