PERSOONLIJK CONTACT
Geeft de beste match.

Regisseur Jeugd 24-36 u/wk (Contractmogelijkheden!)

Nieuw

Functie omschrijving

Jouw werkzaamheden binnen het gebiedsteam bestaan uit de volgende werkzaamheden:
Burgers met meervoudige complexe, meervoudig niet complexe of enkelvoudig complexe vragen op het gebied van informatie, ondersteuning en zorg kunnen terecht in het gebiedsteam. Als Regisseur Jeugd voer je regie op het proces wanneer er zich problemen voordoen in opgroeien en opvoeden in de persoonlijke leefsituatie en verleent hulp en ondersteuning. Daarnaast, organiseer je in de veiligheidsketen, noodzakelijke bescherming van het kind/de jeugdige als ouders of andere opvoeders hun pedagogische verantwoordelijkheid niet waar (kunnen) maken. Als Regisseur Jeugd heb je een brede blik en richt je je op alle levensdomeinen Vraagverheldering (wat is de vraag achter de vraag) is een belangrijk uitgangspunt in de werkwijze, evenals het afleggen van huisbezoeken. Je informeert cliënten over mogelijkheden, komt samen met de cliënt tot een passende oplossing, Hierbij maak je zoveel mogelijk gebruik van het lokale netwerken waaronder de vrijwilligersorganisaties.

Je ontwikkelt jezelf tot generalist met als specialisatie Jeugdhulpverlening en weet op het juiste moment door te verwijzen.

Verdere taken zijn:

 • Je voert de werkzaamheden gekanteld uit (d.w.z. de burger faciliteren zijn verantwoordelijkheid te nemen / in zijn eigen kracht te zetten).
 • Je verricht een integrale intake, maakt een sociale netwerkanalyse, verheldert vragen en behoeften en biedt informatie en advies. Je ondersteunt en coacht cliënt (en gezin) om de eigen kracht te (her)vinden en de regie op hun eigen leven te herpakken. Je gaat hierbij uit van mogelijkheden en talenten. Je maakt draagkracht en draaglast van het gezin inzichtelijk.
 • Je stelt samen met de cliënt/het gezin een maatwerkplan op, ondersteunt cliënt/gezin bij de uitvoering van het plan en stelt dit plan daar waar nodig bij op basis van het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur (gezinsplan).
 • Je signaleert risicofactoren op veiligheid en ontwikkelingsbedreiging. Je kan snel tot een eerste diagnose) komen en hieraan vervolgacties verbinden, zoals het maken van een veiligheidsplan en kan indien nodig een melding doen bij Veilig Thuis.
 • Je bent in staat crisisinterventies te verrichten.
 • Je beoordeelt wanneer de inzet van andere professionals en specialisten noodzakelijk is en behoudt in dit proces en de verdere samenwerking de regie. Je initieert zo nodig multidisciplinair overleg, of neemt hieraan deel.
 • Je stelt zelfstandig indicaties voor begeleiding of andere benodigde zorg op en geeft hiertoe beschikkingen af.

Functie eisen

Voor deze functie beschik je over het volgende:

 • Een HBO opleiding en omvangrijke kennis op het gebied van wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein, specifiek ten aanzien van de Jeugdwet.
 • Kennis van de sociale kaart in de regio
 • Kennis van en ervaring met vraagstukken op het gebied van opvoeden, opgroeien, gedragsproblematiek en gezondheid.
 • Je werkt nauwgezet, beschikt over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden en gesprekstechnieken. Verder ben je een uitgesproken netwerker.
 • Je bent in staat verschillende behoeften af te wegen en om te gaan met tegengestelde belangen.
 • Analytisch vermogen, komt afspraken na en werkt klant- en kwaliteit gericht.
 • Je kan systeemgericht werken.
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
 • Zelfstandigheid, communicatieve vaardigheid, stressbestendigheid, sensitiviteit, integriteit en creativiteit.
 • Een positieve houding ten opzichte van het Fries. Registratie Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SkJ) of een voorregistratie hiervan is wettelijk verplicht om deze functie uit te kunnen voeren.

Bedrijfsprofiel

Je komt te werken bij een Gemeente in Friesland.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een marktconform salaris
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een goede reiskostenregeling
 • 24 vakantiedagen/jaar
 • Mogelijkheid tot een contract voor (on)bepaalde duur
 • Deelname aan het netwerk van Kenonz en allerlei o.a. sportieve activiteiten

Locatie

Friesland

Contactpersoon

S de Groot

Je bekijkt de vacature:
Regisseur Jeugd 24-36 u/wk (Contractmogelijkheden!)